Weeke Information Technology Ltd

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Weeke Information Technology Ltd is a newly formed IT startup company based in Ho Chi Minh, Vietnam. Primarily, (parent company) a b2b software company, we're now venturing into the b2c mobile app and web resource segment. 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Landmark 6, Vinhomes Central Park, Binh Thanh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội