Weeke Information Technology Ltd

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Weeke Information Technology Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Weeke Information Technology Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Weeke Information Technology Ltd

Weeke Information Technology Ltd is a newly formed IT startup company based in Ho Chi Minh, Vietnam. Primarily, (parent company) a b2b software company, we're now venturing into the b2c mobile app and web resource segment.