WISEDUCATION

Giới thiệu công ty

Wiseducation là tổ chức tâm lý và giáo dục được thành lập, quản lý, và cộng tác bởi các chuyên gia, chuyên viên tâm lý, giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.


Đánh giá về sự thiếu hụt nguồn tri thức giáo dục và tâm lý chân chính tại Việt Nam cùng với mong muốn được xây dựng và đóng góp trong hai lãnh vực này nhằm khai phá và phát triển bền vững năng lực nội tại của mỗi con người và hệ thống của Việt Nam để ngày một cải thiện cuộc sống cho xã hội là những lý do quan trọng thúc đẩy chúng tôi thành lập tổ chức Wiseducation.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

92 Xuân Diệu, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội