Xây Dựng Số1

https://xaydungso.vn/

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng9 nhà Thí Nghiệm, Trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng - Hà Nội.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội