GIỚI THIỆU CÔNG TY

Xmedia là xưởng phim hoạt hình, với các lĩnh vực phim 2D, 3D và Stop Motion

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

4.6

THÔNG TIN CÔNG TY

Tòa nhà CT36 Dream Home – Bộ Quốc Phòng - KĐT Định Công, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ