GIỚI THIỆU CÔNG TY

YAMLIVE is one of Me Group’s subsidiary companies.

TUYỂN DỤNG

11
Nhân Viên Graphic Designer
IT Support
Producer
Social Media Planner
Junior Video Editor
Social Media Leader
Social Media Manager
Content Writer Full-Time

THÔNG TIN CÔNG TY

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ