GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hoạt động trong lĩnh vực game

TUYỂN DỤNG

4
Game Artist (Fresher )
2D Game Artist
Game Designer
Video Creator

THÔNG TIN CÔNG TY

234 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ