ZMP Vietnam Co., Ltd.

https://zmp.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

ZMP Vietnam shares the mission "Automate every machine that people drive to create safe, fun and convenient lifestyle" of ZMP JAPAN.

ZMP Vietnam with ZMP JAPAN develops products - The service that ZMP Inc. provides at the same time supports customers.

ZMP Vietnam promotes ZMP's core technologies such as IZAC, RoboVision, proceed to develop mainstream products and most importantly deploy products - services created by ZMP Inc, moreover ZMP Vietnam focus on developing to become the center of Southeast Asia.

ZMP mission "Robot of everything. To create a joyful and convenient lifestyle by the accelerated movement of people and goods".

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

20 Floors, TTC Building, 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội