Nghề Marketing

Cẩm nang xin việc ngành marketing

Cẩm nang xin việc ngành Marketing

Với xu thế toàn cầu hóa, công nghệ thông tin phát triển như hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành Marketing.

19-11-2020