Chọn tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm Trưởng Phòng Kinh Doanh tại Bắc Ninh

10 việc phù hợp

Trưởng Phòng Kinh Doanh Kênh Trường Học Vùng Đông Bắc 2

Khu vực: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên
Cập nhật 3 tuần trước

Trưởng Phòng Kinh Doanh Kênh Giáo Dục

Khu vực: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá
Cập nhật 4 tuần trước

Trưởng Phòng Kinh Doanh Kênh Giáo Dục

Khu vực: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá
Cập nhật 4 tuần trước

Trưởng Phòng Kinh Doanh Kênh Giáo Dục

Khu vực: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hoá
Cập nhật 1 tháng trước