GIỚI THIỆU CÔNG TY

Manulife Việt Nam

Là thành viên của Manulife Financial, Manulife Việt Nam tự hào là doanh nghiệp bảo

hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 1999 và sở hữu tòa nhà

trụ sở riêng có với giá trị đầu tư hơn 10 triệu USD. Với bề dày kinh nghiệm và uy tín toàn

cầu, Manulife hiện là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ lớn nhất Việt Nam, tính theo vốn điều

lệ (Cập nhật đến tháng 05/2018).

Manulife Việt Nam hiện đang cung cấp một danh mục các sản phẩm đa dạng từ sản

phẩm bảo hiểm truyền thống đến sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ, giáo dục, liên kết đầu

tư, hưu trí… cho hơn 800.000 khách hàng thông qua đội ngũ đại lý hùng hậu và chuyên

nghiệp tại 61 văn phòng trên 45 tỉnh thành cả nước.

THÔNG TIN CÔNG TY

215 Điện Biên Phủ, P. 15, Bình Thạnh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ