CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LINKHOUSE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LINKHOUSE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LINKHOUSE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LINKHOUSE

Linkhouse Corporation là một start-up mới nổi, cung cấp ứng dụng giúp môi giới quản lý công việc và tìm kiếm khách hàng tốt nhất. Linkhouse xây dựng nên một cộng đồng môi giới lớn mạnh, làm việc máu lửa, công bằng và tự do cho bạn!


CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LINKHOUSE Tuyển dụng

Giám Đốc Marketing

06/06/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian