CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

100-499 nhân viên
62 người theo dõi

Giới thiệu công ty

SOTRANS’ business philosophy was built on four pillars: cooperation, creativity, communication and closery. We are proud to be able to bring added value to the logistics operating chain and, through that, to create strong growth opportunities with customers.

COOPERATION:

Cooperate closely with customers and partners to bring mutual benefits.

CREATIVE:

Have creative thinking to fit special customers.

COMMUNICATION:

Have good communication to meet customers’ demand.

CLOSELY:

Provide a friendly working environment.

+ Vision & Mission

+ Business philosophy – 4C

+ Cultural value – RICH

+ Principles behave

Cultural value:

The cultural value of Sotrans is “RICH”. This is the abbreviation for 4 charaters.

R – Responsibility:

Have a strong responsibility in all activities.

I – Innovation:

Innovating itself for new situation.

C – Choice:

SOTRANS is always the right choice.

H – Home:

Work together in one good team

Xem thêm Thu gọn

Tuyển dụng

1/12 trang

Top công ty cùng lĩnh vực

Thông tin liên hệ

Địa chỉ công ty
1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem bản đồ

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội