Công ty cổ phần Nông nghiệp Kết nối thông minh

Giới thiệu công ty

Công ty hoạt động trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm hữu cơ

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội