Công ty cổ phần tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân lực Gjobs

htttp:// gjobs.vn

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty tìm kiếm đào tạo nguồn nhân lực Gjobs chuyên tuyển dung cho các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

16 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội