Cong ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Phúc Lộc

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

So 3 ngach 271/3 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội