CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN

Mã số thuế: 0301442989

Tên viết tắt: UNIBEN 

Tên giao dịch: UNIBEN JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội

Điện thoại: 024 6675 5359

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội