Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tầm nhìn

Trở thành hãng luật - luật sư, hòa giải, trọng tài hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là thay đổi cách doanh nghiệp sử dụng dịch vụ và giải pháp pháp lý để hành xử đúng pháp luật, kiểm soát rủi ro và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp đến cùng.

Tạo điều kiện tối ưu để mỗi thành viên có cuộc sống đầy đủ về kinh tế, phát huy năng lực sáng tạo và phát triển sự nghiệp bản thân vì lợi ích và thành công của khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Cam kết

Chúng tôi cam kết mang đến khách hàng những dịch vụ và giải pháp pháp lý đa dạng, toàn diện, chuyên sâu để giúp khách hàng hành xử đúng pháp luật, tiên lượng và kiểm soát rủi ro thay vì giải quyết hậu quả, bảo vệ quyền lợi tối đa.

Hợp tác

Thành công của khách hàng quyết định thành công của chúng tôi, đó cũng là lý do vì sao những giải pháp pháp lý chúng tôi đưa ra thường khác biệt và mang tính đột phá để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Vui vẻ

Tất cả thành viên luôn giữ được tâm thế vui vẻ, hòa nhã, cởi mở với nhau và khách hàng để tạo dựng một tập thể có được trạng thái tinh thần tích cực, thái độ tích cực, hành động tích cực và kết quả tốt.

Niềm tin

Niềm tin của khách hàng vào Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự là giá trị vĩnh cửu. Chúng tôi luôn xây dựng và gìn giữ niềm tin trong suốt quá trình hoạt động và hành nghề.

Trách nhiệm

Thực hiện đến cùng vì lợi ích và thành công của khách hàng. Chúng tôi dám chịu trách nhiệm về công việc chúng tôi đã nhận.

Trung thực

Vì sự phát triển của luật sư, thành viên, vì lợi ích và thành công của khách hàng, sự thật luôn được tôn trọng, bảo vệ và thực thi.

Đạo đức

Đạo đức nghề nghiệp luật sư là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi. Bằng việc phát huy đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi giúp khách hàng nhiều quyền lợi hơn và thành công hơn.

Hiệu quả

100% dịch vụ và giải pháp pháp lý đưa ra đều hiệu quả, mang tính đột phá và giúp khách hàng hành xử đúng pháp luật, tiên lượng và kiểm soát rủi ro thay vì giải quyết hậu quả, bảo quyền vệ lợi tối đa, giảm thiểu các chi phí hành chính;

THÔNG TIN CÔNG TY

Tầng 3, số 188 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ