GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

6
Chuyên Viên Điều Phối Kho (F&B)
Chuyên Viên IT (F&B)
Chuyên Viên Marketing F&B

THÔNG TIN CÔNG TY

20-20B Trần Cao Vân, phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ