CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÔNG MINH QUỐC TẾ S.E.N

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

SENTECHS (Smart Education Now Technologies) - đơn vị đã và đang cung cấp giải pháp cho Giáo dục Mỹ và Việt Nam từ năm 2010. Các giải pháp của SEN tập trung vào việc tăng tuyển sinh, vận hành kiểm soát an toàn trong trường & gắn kết với Phụ huynh. 

Website: smartedunow.com

Hotline: 028 627 00 518

Facebook: https://www.facebook.com/smartedunow

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smartedunow

TUYỂN DỤNG

1
Business Analyst (BA)

THÔNG TIN CÔNG TY

Florita Building, Him Lam Residence, Dictrict 7, Ho Chi Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ