CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÔN GIA

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Thương mại Dược phẩm, Quần áo... dựa trên nền tảng thương mại điện tử

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

LK12, C14 BẮC HÀ, TỐ HỮU, TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội