CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÒ SỮA VIỆT NAM

1000+ nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam (Công ty con thuộc 100% VINAMILK)
Văn phòng trụ sở chính đặt tại VINAMILK tower và hiện có 13 trang trại chăn nuôi bò sữa, tổng quy mô trên 1300 nhân sự,
Web giới thiệu: https://www.vinamilk.com.vn/vi/vung-nguyen-lieu/cong-ty-tnhh-mtv-bo-sua-viet-nam

Lĩnh vực HĐSXKD
1. Chăn nuôi bò sữa.
2. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
3. Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp.
4. Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội