CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA

Established on 14th July, 2016 with 100% foreign investment - the parent company Woosung, INC has 20 years of experience in the distribution of virgin plastic resins.
With the long-term and sustainable development orientation, SD Chemical Vina Company (SDC Vina Co., Ltd) always commits and makes continuous efforts to promote the values that create the quality of the product, to best meet the demand. demand of customers in the plastic industry is not only in Vietnam and internationally

CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA Tuyển dụng