GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công nhân sản xuẩt

Kiểm tra và lắp ráp linh kiện điện thoại

Dán tape

THÔNG TIN CÔNG TY

Làng Giang Liễu - Phương Liễu - Quế Võ 1 - TP Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ