Hachium

http://hachium.com

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Hachium là nền tảng khởi tạo trường học trực tuyến đầy đủ tính năng dạy - học đầu tiên tại Việt Nam với mong muốn ai cũng có thể bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 6, 55 Nguyễn Khang

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội