GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tại HR GURU, chúng tôi hiểu Nguồn Nhân Lực luôn là tài sản quý giá nhất của mọi tổ chức. Với vai trò là Đối Tác Nhân Sự Chiến Lược, chúng tôi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn từ những vấn đề chi tiết nhất, hỗ trợ tư vấn chiến lược ngắn hạn cho đến định hướng kế hoạch phát triển dài hạn.

HR GURU cung cấp tất cả các dịch vụ về nhân sự như: đào tạo, tư vấn & tuyển dụng với giải pháp tối ưu dựa trên nhu cầu thực tế nhằm đáp ứng Định Hướng Phát Triển và Chiến Lược Kinh Doanh.


THÔNG TIN CÔNG TY

65 Nguyễn Kim, P.7, Quận 10, TP.HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ