TopCV sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống từ 00:00 ngày 28/5/2020 đến 06:00 ngày 28/5/2020. Quý khách vui lòng kết thúc thao tác và lưu dữ liệu trước thời gian này. TopCV xin trân trọng cảm ơn!

NTQ Solution chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của NTQ Solution, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu NTQ Solution

NTQ Solution is a Vietnamese software development company providing offshore development services such as mobile and web applications as well as other essential software services for businesses. Besides, we built products for our own.

NTQ Solution Tuyển dụng