Relationshop Inc

https://www.relationshop.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Relationshop®️ is leading the industry with technology, solutions and strategies to help you personally connect with all your shoppers. We are a passionate, technology-driven, marketing team with deep experience inside retail.

Tuyển dụng

Còn 5 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

97/7 Lê Quang Định, Ward 14 Binh Thanh Ho Chi Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội