SHINHAN FINANCE

Giới thiệu công ty

Shinhan Finance – “New Experience, New Value”
Shinhan Vietnam Finance Company Ltd. (previously known as Prudential Vietnam Finance Company), has officially operated with Shinhan Finance brand name (as a member of Shinhan Card) since July 2019. With Shinhan Card’s know-how in financial products and 13-years-experience of the Company in Vietnam consumer lending market, Shinhan Finance strives to be the Top-of-mind brand for the consumption needs of the customer as well as the Top-of-mind company to work for.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

77 Trần Nhân Tôn, Quận 5, HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội