Trung tâm Công nhận văn bằng

https://naric.edu.vn/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Công nhận văn bằng (viết tắt là TTCNVB).

- Tên tiếng Anh: Vietnam National Academic Recognition Information Centre.

- Tên viết tắt tiếng Anh: VN-NARIC.

- Trụ sở: Tầng 1, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội .

- Website: www.naric.edu.vn.

- Chức năng

Thực hiện dịch vụ công về thẩm định văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam, các dịch vụ công liên quan đến xác minh văn bằng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát triển và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về văn bằng phục vụ hoạt động công nhận văn bằng; hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về công nhận văn bằng.

- Nhiệm vụ

1. Tổ chức thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu về chương trình đào tạo/cơ sở giáo dục được công nhận chất lượng, các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài chương trình liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục nước ngoài đặt chi nhánh tại Việt Nam; cơ sở dữ liệu về văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để phục vụ các hoạt động dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Thực hiện dịch vụ công về thẩm định văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam; hỗ trợ tư vấn người nước ngoài có nguyện vọng học tập tại Việt Nam.

3. Thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao quy trình, công nghệ thẩm định văn bằng cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

4. Thực hiện dịch vụ tư vấn cho tổ chức, cá nhân về các thông tin liên quan đến văn bằng và kết quả học tập; chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo được công nhận/kiểm định chất lượng của nước ngoài và trong nước; tổ chức diễn đàn, hội thảo, trao đổi về lựa chọn chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo nước ngoài và các vấn đề liên quan đến công nhận văn bằng.

5. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nhận văn bằng giáo dục đại học; tham gia vào mạng lưới chia sẻ thông tin về công nhận văn bằng trong khu vực và quốc tế; là đầu mối kết nối với các Trung tâm công nhận văn bằng và học thuật của các quốc gia (tên viết tắt tiếng Anh là NARIC) để giao đổi, chia sẻ thông tin hai chiều; hỗ trợ Cục Quản lý chất lượng trả lời các đối tác nước ngoài về công nhận văn băng.

6. Thực hiện dịch vụ công về cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giao.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Ngõ 30 tạ quang bửu, P. Bách Khoa, Q. HBT, TP Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội