GIỚI THIỆU CÔNG TY

Choux Day (Tuesday/Wednesday) : https://forms.gle/vBYEydbJUfZa7Xz16

  • ? Baked Fresh Daily
  • ? DAILY MENU available on stories
  • ? Delivery & Pick-up 6 days a week (Tue - Sun)
  • ? 034.854.0358
  • ? 34 Ngô Quang Huy, D2

THÔNG TIN CÔNG TY

34 Ngô Quang Huy, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ