GIỚI THIỆU CÔNG TY

Viễn thông Lào Cai - là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập theo quyết định số: 649/ QĐ-TCCB/ HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình. 

Viễn thông Lào Cai có chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh về Viễn thông - Công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

THÔNG TIN CÔNG TY

Tòa nhà VNPT Lào Cai, Đại lộ Trần Hưng đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ