Chọn tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật tại Bắc Ninh

20 việc phù hợp

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Laser Drill (Máy Khoan Bằng Laser)

Khu vực: Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
Cập nhật 6 ngày trước

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy BBT (Máy Đo Điện Của SP Mạch)

Khu vực: Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
Cập nhật 6 ngày trước

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Laser Drill

Khu vực: Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
Cập nhật 6 ngày trước

Nhân Viên Kỹ Thuật Technician PE

Khu vực: Hải Dương, Lương Tài, Văn Giang
Cập nhật 1 tuần trước

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành

Khu vực: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương
Cập nhật 1 tuần trước

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Kế

Khu vực: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
Cập nhật 2 tháng trước