Cách viết CV Business Analyst

Mục lục:

Hiện nay công việc Business Analyst là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Vị trí này cần những người cẩn thận, chỉn chu, để ý đến chi tiết, đầu óc logic cao. Và vì thế, những phẩm chất này nên được thể hiện trong CV ứng tuyển Business Analyst.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết CV tìm việc Business Analyst, giúp bạn nổi bật giữa hàng trăm ứng viên khác. 

 

1/ Cấu trúc tốt nhất cho một bản CV tìm việc Business Analyst

Trong CV tìm việc Business Analyst:

 • Đặt họ tên, thông tin liên hệ to và rõ ràng ở phần đầu CV. Tránh ghi quá cụ thể địa chỉ nhà, dễ lộ thông tin bảo mật.
 • Nên đính kèm với link Website/ Linkedin (nếu có) trong phần thông tin giới thiệu.
 • Thời gian kinh nghiệm cần sắp xếp theo thứ tự: Từ gần nhất đến xa nhất.
 • Nên sử dụng các font chữ cơ bản như Arial, Calibri, Quicksand, Time News Roman. Trình bày CV dễ đọc với các đầu mục to rõ, các khoảng trắng được sắp xếp hợp lý. Nếu bạn chưa tự tin về khả năng trình bày CV của mình, hãy tham khảo các mẫu CV của TopCV.
 • Để tránh bị lỗi định dạng, hãy luôn luôn gửi định dạng PDF cho nhà tuyển dụng.

 

2/ Cách viết Mục tiêu/ Mô tả tóm tắt cho CV tìm việc Business Analyst

Nếu bạn đã có một danh sách kinh nghiệm, cân nhắc viết vài dòng Mô tả ngắn gọn (Executive Summary) thể hiện kỹ năng và thành tựu của mình. 

Ví dụ cách viết Summary của CV Business Analyst

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

IT Business Analyst with 10 years of experience working for an e-commerce retailer.

(Bản tiếng việt)

Chuyên viên Phân tích Kinh doanh CNTT với 10 năm kinh nghiệm làm việc cho một nhà bán lẻ thương mại điện tử.

 

CÁCH VIẾT HAY 

Experienced Business Analyst with 8+ years experience boosting warehouse profitability by 50% for a  Fortune 100 e-commerce retailer. Seeking to use people management and analytic skills at Unilever. Have a Ph.D. in Computer Science.

(Bản tiếng việt)

Nhà phân tích kinh doanh có kinh nghiệm với hơn 8 năm kinh nghiệm thúc đẩy lợi nhuận nhà kho lên 50% cho một nhà bán lẻ thương mại điện tử 100 trong danh sách Fortune. Tìm cách sử dụng các kỹ năng phân tích và quản lý con người tại Unilever. Có bằng Tiến sĩ trong Khoa học Máy tính.

=> Cách viết này hay vì nêu được cụ thể các thành tựu và kết quả đặt được trong công việc trước.

Còn khi nào nên viết Mục tiêu nghề nghiệp (Objective) ? Các bạn mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm, trái ngành, mới chuyển ngành sang Business Analyst thì viết Objective sẽ phù hợp hơn Summary. Ở phần này, đưa ra và giải thích ngắn những kinh nghiệm liên quan đến Business Analyst. Những kinh nghiệm đó vẫn giúp chứng minh CV phù hợp với công việc.

 

Ví dụ về cách viết phần Mục tiêu (Objective) cho ứng viên ít kinh nghiệm

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Product Manager seeking Business Analyst role at TopCV to improve my ability to analyze product lines and big data.

(Bản tiếng việt)

Giám đốc sản phẩm đang tìm kiếm vai trò Nhà phân tích kinh doanh tại TopCV để cải thiện khả năng phân tích dòng sản phẩm và các dữ liệu lớn.

CÁCH VIẾT HAY

Senior Product Manager with 5 years experience seeking to transition to Business Analyst at TopCV. Can improve the sales performance of product lines up to 60% by leveraging and analyzing big data. Have an MA in Computer Science and a BA in Finance.

(Bản tiếng việt)

Giám đốc Sản phẩm Cấp cao với 5 năm kinh nghiệm đang tìm cách chuyển sang Chuyên viên Phân tích Kinh doanh tại TopCV. Có thể cải thiện hiệu suất bán hàng của các dòng sản phẩm lên đến 60% bằng cách tận dụng và phân tích dữ liệu lớn. Có bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính và bằng Cử nhân Tài chính.

 

3/ Cách viết phần Kinh nghiệm trong CV tìm việc Business Analyst

Ở phần Kinh nghiệm trong CV Business Analyst, cố gắng sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Vì tính chất công việc sẽ có nhiều trách nhiệm và thuật ngữ riêng biệt mà Nhân sự khó nắm bắt. 

Một số lưu ý khi viết Kinh nghiệm cho Business Analyst:

 • Sắp xếp kinh nghiệm công việc từ gần đây nhất, cho đến xa nhất.
 • Những phần không thể thiếu đó là: Tên công việc, Tên công ty, thời gian làm việc, 4-6 gạch đầu dòng mô tả trách nhiệm và thành tựu của bạn.
 • Nhớ bắt đầu câu mô tả với những động từ và bổ sung số liệu thể hiện kết quả công việc bất cứ chỗ nào có thể. Càng chi tiết càng tốt!
 • Điều chỉnh nội dung CV cho phù hợp với yêu cần công việc Business Analyst ứng tuyển. 

 

Ví dụ về cách viết Kinh nghiệm cho CV tìm việc Kế toán

CÁCH VIẾT ĐÚNG

2009 - 2017, Business Systems Analyst, TopCV Vietnam

 • Redesigned fulfillment processes and customer communication protocols, saving the company a minimum of $15 million annually.
 • Implemented a customer service process that reduced refund requests by 32% and direct labor costs by $2.5 million.
 • Completed in-depth analyses for business optimization projects boosting revenue by 11.8%.

CÁCH VIẾT ĐÚNG (Bản tiếng việt)

2009 - 2017, Chuyên viên Phân tích Hệ thống Kinh doanh, TopCV Việt Nam

 • Các quy trình thực hiện và cách thức giao tiếp với khách hàng được thiết kế lại, tiết kiệm cho công ty ít nhất 15 triệu đô la mỗi năm.
 • Đã thực hiện quy trình dịch vụ khách hàng giúp giảm 32% yêu cầu hoàn tiền và giảm 2,5 triệu đô la chi phí nhân công trực tiếp.
 • Đã hoàn thành các phân tích chuyên sâu cho các dự án tối ưu hóa kinh doanh giúp tăng doanh thu lên 11,8%.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

2009–2017, Business Systems Analyst, TopCV Vietnam

 • Fixed fulfillment processes for customer service reps.
 • Added a customer service process to handle refund requests.
 • Analyzed business optimization projects.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

2009–2017, Chuyên viên Phân tích Hệ thống Kinh doanh, TopCV Việt Nam

 • Quy trình thực hiện cố định cho các đại diện dịch vụ khách hàng.
 • Đã thêm quy trình dịch vụ khách hàng để xử lý các yêu cầu hoàn tiền.
 • Phân tích các dự án để tối ưu hóa kinh doanh.

=> Cách viết chưa hay vì chưa thể hiện được thành tựu và kết quả công việc.

Cố gắng nêu ra tầm 4-6 gạch đầu dòng mô tả cho mỗi công việc kèm số liệu kết quả, thành tựu để NTD dễ hình dung trách nhiệm bạn đã làm.

 

4/ Cách viết phần Học vấn trong CV tìm việc Business Analyst

Công thức ghi Học vấn:

 • Tên trường và địa điểm.
 • Niên khóa.
 • Bằng cấp.

Ví dụ cách viết Học vấn trong CV Business Analyst

CÁCH VIẾT ĐÚNG

2012, Hanoi University of Business & Technology, MA in Computer Science
2010, Hanoi University of Business & Technology, BS in Computer Science

(Bản tiếng việt)

2012, Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội, Thạc sĩ Khoa học Máy tính
2010, Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội, Cử nhân Khoa học Máy tính

Trong phần này có thể ghi GPA nếu điểm giỏi (GPA: 8/10, 3.2/4) hoặc các môn học chuyên môn đạt điểm tốt. Chú ý chỉ lựa chọn những môn phù hợp với vị trí Business Analyst! Ngoài ra có thể bổ sung các hoạt động CLB chuyên môn vào cũng là một cách.

Những khóa học Online, ngắn hạn bên ngoài về chuyên môn Business Analyst cũng sẽ cộng điểm cho phần Học vấn. Tương tự với các chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn, có thể đưa luôn vào phần này hoặc tách thành phần riêng.

 

5/ Cách viết phần Kỹ năng trong CV tìm việc Business Analyst

 Một số kỹ năng chuẩn của Business Analyst bằng Tiếng Anh

Hard Skills

Soft Skills

To-Be / Future State Assessment

As-is Analysis

Businesses Process Re-engineering

Benchmarking

Gap Analysis

Defining Solutions and Scope

Financial Analysis / Modeling

Directness

Wireframing, Prototyping, and User Stories

SWOT Analysis/ Kỹ năng phân tích SWOT

Roles and Permissions/ Kỹ năng trao quyền

Analytical Skills/ Kỹ năng phân tích

Negotiation / Kỹ năng đàm phán

Persuasion/ Kỹ năng thuyết phục

Verbal and Written Communication/ Kỹ năng trình bày bằng văn bản

Attention to Detail/ Khả năng chú ý chi tiết

Organizational Skills/ Kỹ năng tổ chức

Adaptability/ Khả năng thích ứng

Problem Solving Skills/ Kỹ năng giải quyết vấn đề

Flexibility/ Khả năng làm việc linh hoạt

Risk Analysis and Management/ Kỹ năng quản lý rủi ro

Public Speaking/ Kỹ năng thuyết trình

Communication Skills/ Kỹ năng giao tiếp

Collaboration Skills/ Khả năng hợp tác

Phần Kỹ năng chuẩn nhất là phần kỹ năng có những từ khóa trong mô tả công việc. Vì vậy hãy nghiên cứu kỹ để chọn lọc và điều chỉnh đưa vào CV của mình. 

Lưu ý: 

Không cần liệt kê tất cả những kỹ năng bạn có, tập trung vào những Kỹ năng NTD cần (trong mô tả công việc) để đưa vào. Tầm dưới 6 kỹ năng là ổn (bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm).

Khi mô tả kỹ năng hãy dùng cấu trúc Verb + Noun và ít nhất chứa ít nhất 3, 4 từ 

Không nên “viết khống” những kỹ năng mình không có. NTD sẽ hỏi thêm về những kỹ năng ghi trong CV.

6/ Cách viết các phần bổ sung cho CV tìm việc Business Analyst

Nếu CV vẫn chưa đủ phong phú, có thể cân nhắc bổ sung phần Thông tin khác trong CV. Ở đây đưa ra: Hoạt động tình nguyện/ khác, dự án cá nhân, xuất bản chuyên môn, sở thích…

Thành tích giải thưởng ngành, viết blog chuyên môn cũng là một ý hay để đưa vào đây. 

 

7/ Viết Cover Letter tìm việc Business Analyst

Cover Letter là thứ không bắt buộc. Nhưng với các bạn mới chuyển ngành, sinh viên mới tốt nghiệp thì nên bổ sung 1 bản Cover Letter để NTD thấy quyết tâm và hiểu thêm về bạn.

Đặc biệt Cover Letter sẽ cho NTD thấy được sự chỉn chu, tỉ mỉ và khả năng trình bày, diễn đạt văn bản của ứng viên Business Analyst. Ứng viên có cơ hội giải thích về những lựa chọn, thay đổi nghề nghiệp, kinh nghiệm và thành tựu cá nhân.

Nếu chưa biết viết Cover Letter, bạn có thể tham khảo các mẫu Cover Letter của TopCV tại đây.

_____

Trên đây là những hướng dẫn để bạn có một bản CV nhân sự thật chi tiết. Nếu bạn muốn dịch CV Việt-Anh hoặc được tư vấn CV bởi chuyên gia, hãy đăng ký tư vấn CV cùng TopCV tại đây.

Nếu bạn có góp ý thêm cho nội dung bài viết, vui lòng gửi ý kiến đóng góp qua email: huongnghiep@topcv.vn.

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.

Bài viết liên quan