Tuyển tập những câu hỏi phỏng vấn C# thường gặp nhất

Mục lục:

C# là một trong những ngôn ngữ lập trình mà bạn có thể gặp ở ở nhiều công ty công nghệ hiện nay. Do đó, trong quá trình tuyển dụng, sàng lọc ứng viên, có thể sẽ có thêm những câu hỏi phỏng vấn C# cần thiết. Nếu bạn đang chuẩn bị tham gian một buổi phỏng vấn liên quan đến vị trí lập trình viên, hãy tham khảo ngay bộ câu hỏi phỏng vấn C# được tổng hợp chi tiết dưới đây.

Các câu hỏi phỏng vấn C# cơ bản

Với ngôn ngữ lập trình C#, bạn có thể không cần biết hết tất cả các khái niệm hoặc đặc điểm, vấn đề của loại ngôn ngữ này. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ cần biết một số kiến thức liên quan đến các câu hỏi phỏng vấn C# sau. Bao gồm:

Câu 1: Bạn hiểu thế nào là một Object?

Object là một dữ liệu cơ bản trong .NET, được thể kế từ System.Object. Object sẽ thuộc kiểu dữ liệu tham chiếu và cung cấp một số phương thức ảo, những phương thức này sẽ cho phép lập trình viên overload để sử dụng.

Câu 2: Constructor là gì?

Constructor là một hàm dựng/hàm tạo. Là một “thành viên” có nhiệm vụ khởi tạo các object trong class C#. Vậy, có thể hiểu là, khi bạn gọi lệnh khởi tạo, là bạn đang gọi đến constructor.

Câu 3: C và C# có điểm khác nhau như thế nào?

C là ngôn ngữ thủ tục, không chủ động thu thập thông tin, ngôn ngữ bất khả trên nền tảng.

C# là ngôn ngữ định hình đối tượng, tự động thu thập thông tin, chủ yếu cần có khung phân tích .NET.

Câu 4: Bạn hiểu thế nào về thời gian chạy của ngôn ngữ chung CLR?

CLR sẽ xử lý thực thi chương trình ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có C#. CRL có cấu trúc hỗ trợ xử lý tác vụ quản lý bộ nhớ, xử lý bảo mật, thu thập rác và tương tự như một hệ thống xử lý thông thường có đầy đủ các thành phần.

Câu 5: Hãy nêu những hiểu biết của bạn về lập trình OOP?

Với câu hỏi này, bạn có thể nêu ra định nghĩa đơn giản lập trình OOP là lập trình hướng đối tượng. OOP sẽ bao gồm 4 tính chất chính:

 • Encapsulation – tính đóng gói: Cách che dấu các tính chất xử lý của đối tượng.
 • Inheritance – tính kế thừa: Có khả năng kế thừa lại các tính năng mà đối tượng parent đã có. Ngăn chặn các code lặp lại dư thừa.
 • Polymorphism – tính đa hình: Một đối tượng thuộc nhiều lớp khác nhau, hiểu 1 thông điệp theo nhiều cách khác nhau.
 • Abstraction – tính trừu tượng: Trừu tượng hóa các định nghĩa thành hành động.

Câu 6: Nêu sự khác nhau giữa mã quản lý và không được quản lý?

Mã quản lý là những mã chạy nền ứng dụng ở trên .NET. Là một dạng framework bên trong bộ Garbage Collection, được sử dụng để xóa các bộ nhớ không dùng.

Mã không được quản lý là mã không thực thi bởi thời gian thực của ứng dụng, chạy bên ngoài khung .NET. Thời gian chạy ứng dụng để chăm sóc bộ nhớ, bảo mật thông tin.

Câu 7: Lớp trong ngôn ngữ C# gồm mấy loại?

Các lớp trong ngôn ngữ C# gồm có 3 loại chính là:

 • Lớp kín: Lớp không sao lưu được. Lớp này được các thành viên của lớp niêm phong truy cập vào và tạo thành đối tượng riêng của mỗi lớp.
 • Lớp trừu tượng: Các đối tượng được kế thừa, không được khởi tạo. Chứa tối thiểu một đối tượng.
 • Lớp tĩnh: Lớp cho phép kế thừa, sao lưu. Biểu thị cho khóa static.

Ngoài những câu hỏi phỏng vấn C# cơ bản trên, nhà tuyển dụng có thể đặt thêm các câu hỏi phỏng vấn C# chuyên sâu hơn. Những câu hỏi phỏng vấn C# chuyên sâu này sẽ giúp nhà tuyển dụng sàng lọc được ứng viên tốt hơn và phù hợp hơn với họ.

Ví dụ sẽ bao gồm một số câu hỏi phỏng vấn chuyên nghiệp hơn như sau:

Câu 8: Hãy giải thích về quá trình phân tích code trong ngôn ngữ lập trình C#?

Thường bao gồm 4 bước chính để dịch mã code trong C#:

 • Biên dịch mã nguồn -> mã nguồn khác.
 • Kết hợp mã để tạo mảng, biến, tập hợp.
 • Đăng tải thời gian CLR.
 • Thực thi mã assembly chạy bằng thời gian chạy ngôn ngữ chung CLR.

Câu 9: Bạn hiểu thế nào về các thuộc tính trong C#?

Thuộc tính trong C# là một đối tượng công khai của 1 lớp. Những thuộc tính có vai trò khá quan trọng trong quá trình lập trình hướng đối tượng. Chúng giúp đảm bảo được nguyên tắc đóng gói cho lập trình viên.

Câu 10: Sự khác nhau của Overload và Override là gì? Sử dụng khi nào?

 • Overload: Hình thức đa hình trong biên dịch Compiler, có thể mở rộng/thu hẹp phạm vi truy cập, là kiểu dữ liệu trả về, cho phép tạo các ngoại lệ mới, chỉ thực hiện trong 1 phạm vi/nội bộ của class.
 • Override: Hình thức đa hình trong chạy runtime, không thể thu hẹp phạm vi truy cập, là kiểu dữ liệu được trả về, không cho phép tạo các ngoại lệ khác, chỉ thực hiện khi có quan hệ kế thừa của các class.

Một số câu hỏi phỏng vấn C# khác có thể gặp

Ngoài những câu hỏi trên, nhà phỏng vấn cũng có thể kiểm tra bạn một số câu hỏi khác như sau:

 • Câu 11: Định nghĩa Generics trong C# được hiểu như thế nào?
 • Câu 12: Nêu sự khác biệt của Ref và Out?
 • Câu 13: Điểm khác nhau của interface và abstract?
 • Câu 14: Ràng buộc sớm, ràng buộc muộn là gì? Nêu sự khác nhau của 2 khái niệm này?
 • Câu 15: Trong ngôn ngữ C#, mảng được định nghĩa như thế nào?
 • Câu 16: Sự khác biệt của Equality (==) và Equals ( ) là gì?
 • Câu 17: Có bao nhiêu cách để làm một phương thức bị overload trong C#?

Hy vọng với bộ câu hỏi phỏng vấn C# ở trên, bạn sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn cho buổi phỏng vấn sắp tới. Tuy nhiên, những câu hỏi này chỉ được tóm tắt ngắn gọn nhất, bạn nên kiểm tra lại thêm các kiến tài liệu chuyên ngành để các câu trả lời được ấn tượng hơn.

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.