CV Front End Developer

Mục lục:

Nếu như những kỹ năng và kinh nghiệm của bạn là một sản phẩm, bạn cần biết cách “bán” và quảng cáo sản phẩm này của mình với NTD. Vậy thì hãy khiến cho bản CV của mình trở nên thật hấp dẫn, tăng cơ hội được chọn cho công việc Front End Developer.

Bài viết hướng dẫn này sẽ giúp ứng viên:

 • Học cách viết CV ứng tuyển Front End Developer để tăng cơ hội mời phỏng vấn.
 • Mẹo bỏ túi cách viết phần Kỹ năng và Thành tựu trong CV Front End Developer.
 • Cách mô tả Kinh nghiệm làm việc trong CV ứng tuyển Front End Developer phù hợp nhất với mô tả công việc.

Cấu trúc tốt nhất cho một bản CV tìm việc Front End Developer

Về cấu trúc, CV tìm việc Front End Developer:

 • Đặt họ tên, thông tin liên hệ to và rõ ràng nhất ở phần đầu CV. 
 • Thời gian kinh nghiệm cần sắp xếp theo thứ tự: Từ gần nhất đến xa nhất.
 • Nên sử dụng các font chữ cơ bản như Arial, Calibri, Quicksand, Time News Roman. Trình bày CV dễ đọc với các đầu mục to rõ, các khoảng trắng được sắp xếp hợp lý. Nếu bạn chưa tự tin về khả năng trình bày CV của mình, hãy tham khảo các mẫu CV của TopCV.
 • Để tránh bị lỗi định dạng, hãy luôn luôn gửi định dạng PDF cho nhà tuyển dụng.

Về nội dung, những mục chính cần xuất hiện trong CV của Front End Developer:

 • Header: Bao gồm tên nổi bật nhất, ảnh nếu có và thông tin liên hệ. 
 • Tóm tắt/ Mục tiêu nghề nghiệp: 2-3 dòng ngắn gọn mô tả bản thân và những đặc điểm, tính cách của bản thân phù hợp làm Front End Developer.
 • Kinh nghiệm làm việc: Các mốc thời gian công việc cùng với mô tả chi tiết nhiệm vụ và thành tựu, kết quả.
 • Học vấn: Mô tả ngắn gọn bằng cấp và quá trình đào tạo cũng như những chứng chỉ, chứng nhận.
 • Kỹ năng: Danh sách ngắn gọn những kỹ năng của 1 người làm Developer.
 • Thông tin khác: Bổ sung những thông tin khác muốn NTD biết bao gồm giải thưởng, chứng chỉ, chứng nhận, sở thích, … 

Cách viết Mục tiêu/ Mô tả cho CV tìm việc Front End Developer

Với phần Mục tiêu/ Mô tả cho CV Front End Developer nên viết cô đọng nhất có thể với những điểm nhấn trong kinh nghiệm (Số liệu, thành tích). Nhiều người viết quá chung chung, số khác lại viết quá dài dòng, chiếm khoảng không gian của những nội dung khác. Tốt nhất là chỉ nên viết 1 đoạn văn ngắn 3-4 dòng.

Với đoạn văn ngắn như vậy, có thể chọn viết Mô tả ngắn gọn bản thân hoặc Mục tiêu nghề nghiệp. Về cơ bản thì chuyên gia khuyên rằng:

 • Viết Tóm tắt khi bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc Front End Developer hoặc các công việc liên quan quản trị, kinh doanh.
 • Viết Mục tiêu nghề nghiệp với những bạn mới tốt nghiệp hoặc ứng tuyển những vị trí level thấp hoặc mới chuyển ngành.

Cách viết hay cho phần Tóm tắt/ Mục tiêu cho Front End Developer là hãy đảm bảo ít nhất 3 ý:

 • Background của bạn (Bạn học ngành gì, có kinh nghiệm lĩnh vực gì, bao nhiêu năm?).
 • Một vài kỹ năng thế mạnh (có liên quan đến công việc Front End Developer).
 • Mục tiêu về nghề nghiệp, vị trí cụ thể hướng đến trong 2-3 năm tới.

Lưu ý không sử dụng đại từ ngôi thứ nhất như I, Me, My… và lược bỏ những từ ngữ không cần thiết để giữ đoạn văn ngắn gọn nhất có thể. 

Ví dụ cách viết phần Tóm tắt trong CV Front End Developer

CÁCH VIẾT HAY

Meticulous web developer with over 2 years of front end experience and passion for responsive website design and a firm believer in the mobile-first approach. W3C certified. Implemented new responsive website approach which increased mobile traffic by 20%.

(Bản tiếng việt)

Nhà phát triển web tỉ mỉ với hơn 2 năm kinh nghiệm lập trình viên, đam mê thiết kế trang web và là người luôn tin tưởng vào cách tiếp cận ưu tiên hàng đầu vào thiết bị di động. Chứng nhận W3C. Đã triển khai phương pháp tiếp cận trang web đáp ứng mới giúp tăng lưu lượng truy cập trên thiết bị di động lên đến 20%.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

As a web developer, I have many years of experience with CSS, JavaScript, and HTML. On top of that, my software development skills allowed me to build up my object-oriented programming abilities.

(Bản tiếng việt)

Là một nhà phát triển web, tôi có nhiều năm kinh nghiệm với CSS, JavaScript và HTML. Trên hết, kỹ năng phát triển phần mềm của tôi cho phép tôi xây dựng khả năng lập trình hướng đến đối tượng của mình.

Ví dụ cách viết phần Mục tiêu cho CV Front End Developer

CÁCH VIẾT HAY

Recent bachelor's degree recipient with a background in web design and development. W3C web developer certification. Over 3 years of experience working on personal blogs, taking one from 1,000 monthly visitors to 50,000 visitors per month in just 1 year. Seeking to become the next front end developer for Jameson Communications.

(Bản tiếng việt)

Tốt nghiệp cử nhân với kiến thức nền tảng về thiết kế và phát triển web. Chứng nhận nhà phát triển web W3C. Hơn 3 năm kinh nghiệm làm blog cá nhân, thu hút từ 1.000 khách hàng tháng lên 50.000 khách hàng tháng chỉ trong 1 năm. Tìm cách trở thành nhà phát triển giao diện người dùng tiếp theo cho Jameson Communications.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

I just finished my bachelor’s degree in information technology. I have what it takes to be a great web developer, front end or back end. Seeking a position on any web development team that’ll have me!

(Bản tiếng việt)

Tôi vừa hoàn thành bằng cử nhân công nghệ thông tin. Tôi có những gì cần thiết để trở thành một nhà phát triển web tuyệt vời, giao diện người dùng hoặc giao diện người dùng chung. Tìm kiếm một vị trí trong bất kỳ nhóm phát triển web nào có tôi!

Cách viết phần Kinh nghiệm trong CV tìm việc Front End Developer

 • Bắt đầu ghi những công việc đã làm hoặc có liên quan theo thứ tự từ gần đây nhất, cho đến xa nhất.
 • Những phần không thể thiếu đó là: Tên công việc, Tên công ty/ tổ chức, thời gian làm việc, 5-6 gạch đầu dòng mô tả trách nhiệm và thành tựu của mình.
 • Bổ sung số liệu thể hiện công việc đã đạt chỉ tiêu và kết quả như thế nào. Càng chi tiết càng tốt! Đừng chỉ liệt kê ra những công việc, vì như vậy không thể hiện được năng lực làm việc. 
 • Sử dụng các động từ mô tả mạnh, thuật ngữ ngành, những con số %, đơn vị tỷ lệ để khơi gợi hình dung của NTD để bắt đầu mỗi gạch đầu dòng mô tả kinh nghiệm.
 • Cuối cùng và quan trọng nhất là phải điều chỉnh nội dung CV cho phù hợp với yêu cầu công việc liên quan. Mỗi công ty có thể yêu cầu những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau cho cùng một vị trí Front End Developer.
 • Chú ý với mỗi dòng mô tả kinh nghiệm nên chứa hoặc chứng minh cho một kỹ năng bạn đã/ sẽ ghi ở phần Kỹ năng.

Ví dụ cách viết phần Kinh nghiệm cho CV Front End Developer

CÁCH VIẾT HAY

Front End Developer
February 2017–June 2019
Happy Time Vietnam

Key Qualifications & Responsibilities

 • Implemented websites, mobile applications, and landing pages from concept through deployment.
 • Standardized all output with a new, responsive, mobile-first approach and strategy.
 • Assessed UX and UI designs for technical feasibility.
 • Developed standard and ad hoc reports in graph format as required.
 • Collaborated with product team members to implement new feature developments.

Key Achievements

Implemented new responsive, mobile-first approach which increased mobile traffic by 20%.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Nhà phát triển giao diện người dùng
02/2017 – 06/2019
Happy Time Vietnam

Các công việc chính

 • Đã thực hiện các trang web, ứng dụng di động và trang thông tin từ ý tưởng thông qua việc triển khai.
 • Tiêu chuẩn hóa tất cả các sản phẩm đầu ra với chiến lược và cách tiếp cận mới, đáp ứng việc ưu tiên vào thiết bị di động.
 • Các thiết kế UX và UI được đánh giá về tính khả thi về mặt kỹ thuật.
 • Phát triển các báo cáo tiêu chuẩn và báo cáo đột xuất ở định dạng đồ thị theo yêu cầu.
 • Cộng tác với các thành viên trong nhóm sản phẩm để triển khai và phát triển các tính năng mới.

Key Achievements

Đã triển khai các phương pháp phản hồi mới, ưu tiên vào thiết bị di động, giúp tăng lưu lượng truy cập trên thiết bị di động lên 20%.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Front End Web Developer
January 2017–May 2019
Happy Time Vietnam

Key Responsibilities

 • Used HTML, CSS, and JS.
 • Given changes to implement onto live website.
 • Responsible for troubleshooting and problem solving.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

Chuyên viên phát triển Web Front End
01/2017–05/2019
Happy Time Vietnam

Key Responsibilities

 • Biết dùng HTML, CSS, and JS.
 • Đưa ra các thay đổi để triển khai trên trang web trực tiếp.
 • Chịu trách nhiệm khắc phục sự cố và giải quyết sự cố.

Cách viết phần Học vấn trong CV tìm việc Front End Developer

Một số nội dung cần có trong phần Học vấn trong CV Front End Developer:

 • Liệt kê tên các cơ sở đào tạo, trường, bằng cấp, niên khóa đào tạo.
 • Kinh nghiệm ngoại khóa khi đi học.
 • Có thể nêu thêm các dự án nghiên cứu đã tham gia.
 • Chứng chỉ/ chứng nhận/ vinh danh.
 • GPA không cần thiết ghi vào nhưng nếu điểm cao xuất sắc thì nêu ra cũng tốt.

Để phần học vấn trở nên nổi bật hơn thì có thể bổ sung thêm các khóa học về ngắn hạn và Online, chứng chỉ đào tạo. 

Ví dụ cách viết phần Học vấn cho Front End Developer

CÁCH VIẾT HAY

BS in IT — Web Design and Development Concentration

Vietnam University of Technology. Hanoi, Vietnam

Completion: 2016

Relevant Coursework: Computer Fundamentals, Web Development, Typography, Web Design, eColor Theory, Database Management Systems, Object-Oriented Programming, Web Architecture, Mobile Application Development. 

Cách viết phần Kỹ năng trong CV tìm việc Front End Developer

Một số kỹ năng tham khảo viết CV Front End Developer:

Hard Skills

Soft Skills

HyperText Markup Language (HTML)
Cascading Style Sheets (CSS)
JavaScript (JS)
JavaScript (JS) Libraries (e.g., jQuery)
CSS and JS Frameworks (e.g., AngularJS, Bootstrap)
CSS Preprocessors (e.g., Sass, LESS, Stylus)
Version Control (e.g., Git, Subversion, Mercurial)
Responsive Design & Mobile-First Websites
Content Management Systems (CMS)
Search Engine Optimization (SEO)
Microdata & Microformats
Ruby and Ruby on Rails
Performance Testing, Load Testing & Debugging
Object-Oriented Programming
Agile Methodology & SCRUM
Technical Skills
Project Management Skills/ Kỹ năng quản lý dự án
Computer Skills/ Kỹ năng tin học văn phòng
Problem Solving Skills/ Kỹ năng giải quyết vấn đề
Communication Skills/ Kỹ năng giao tiếp
Time Management Skills/ Kỹ năng quản lý thời gian
Critical Thinking/ Tư duy phản biện
Decision Making Skills/ Kỹ năng ra quyết định
Organizational Abilities/ Khả năng tổ chức
Analytical Abilities/ Khả năng phân tích
Teamwork & Collaboration Abilities/ Khả năng làm việc nhóm và hợp tác

Tuy nhiên, một danh sách kỹ năng thôi vẫn chưa đủ. Bạn cần biết cách đưa Kỹ năng vào trong CV Front Developer cho ấn tượng:

 • Đầu tiên làm danh sách liệt kê tất cả những kỹ năng bạn có. Nếu chưa có kinh nghiệm thì liệt kê những kinh nghiệm có liên quan đến công việc đã có.
 • Đọc kỹ JD và xác định từ khóa nổi bật và bắt buộc có. Ghi lại vào 1 danh sách thứ hai.
 • Nối kết 2 danh sách trên để chọn ra những kỹ năng chung công ty yêu cầu mà bạn đang sở hữu.
 • Viết tách riêng Kỹ năng thành một phần nổi bật trong CV Front End Developer.
 • Minh chứng cho những kỹ năng này trong phần Kinh nghiệm làm việc, Hoạt động hoặc Học vấn, Chứng chỉ để tăng tính thuyết phục.
 • Tham khảo kỹ thuật Keywords và Buzzwords đã hướng dẫn.

Ví dụ có 1 mô tả công việc như sau: 

Create in-house web and mobile applications. [1]
Design mockups and wireframes.
Bug fix, QA, and problem solve.
Maintain, update, and improve existing company websites. [2]
Implement websites, landing pages, and applications from concept through deployment, with a responsive, mobile-first approach. [3]
Work closely with other team members on the development team.
Perform code reviews.
Mentor junior developers.

Có thể viết phần Kỹ năng cho phù hợp với mô tả công việc như sau:

 • Creating web and mobile applications [1]
 • Maintaining, optimizing, troubleshooting, and improving websites [2]
 • Implementation of apps and landing pages from concept through deployment [3]

thay vì chỉ ghi HTML, CSS, JavaScript

Cách viết các phần bổ sung cho CV tìm việc Front End Developer

Nếu CV của bạn vẫn chưa đủ đầy đặn, có thể cân nhắc bổ sung phần Thông tin khác trong CV. Ở phần này có thể đưa ra:

Chứng chỉ  
Chứng chỉ IT sẽ làm đẹp bất kỳ bản CV nào. Cố gắng bổ sung để làm hồ sơ của mình nặng đo hơn nhé! Một số chứng chỉ để tham khảo:

 • Front End Web Developer Certification by W3C (edX)
 • Pluralsight Front End Web Development Certification
 • Front-End Web UI Frameworks and Tools: Bootstrap 4
 • General Assembly Web Development Certification

Tình nguyện/ Ngoại khóa

Ngoại ngữ

Sở thích

Professional Website Portfolio

Bạn có hàng trăm những dự án lập trình muốn thể hiện với trưởng bộ phận và NTD? Hãy để đường link các portfolio chuyên nghiệp vào CV. Họ sẽ dễ dàng hình dung được kết quả lao động và năng lực của bạn hơn. 

Cách viết Cover Letter tìm việc Front End Developer

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng

Kính gửi anh/chị [Tên],

Đoạn 1: Bạn đang ứng tuyển vị trí gì, công ty nào, vì sao bạn biết đến vị trí này? Một lý do (kỹ năng, kinh nghiệm gì) khiến bạn nghĩ rằng mình hợp vị trí này. Một số điều bạn thích về tổ chức.

Đoạn 2: Kể về những bằng cấp, chứng chỉ, kỹ năng , quá trình học tập cố gắng của bạn để trau dồi bản thân phù hợp với công việc như thế nào. Mong muốn đóng góp gì cho công ty?

Đoạn 3: Kết thư ngỏ ý về một buổi phỏng vấn để trao đổi kỹ hơn về những kỹ năng và giá trị bạn có thể làm.

Xin cảm ơn,

[Tên bạn]

Bạn có thể tham khảo các mẫu Cover Letter ứng tuyển CV Front End Developer của TopCV tại đây.

_____

Trên đây là những hướng dẫn để bạn có một bản CV Front End Developer thật chi tiết. Nếu bạn muốn dịch CV Việt-Anh hoặc được tư vấn CV bởi chuyên gia, hãy đăng ký tư vấn CV cùng TopCV tại đây.

Nếu bạn có góp ý thêm cho nội dung bài viết, vui lòng gửi ý kiến đóng góp qua email: huongnghiep@topcv.vn.

Thẻ: Viết cv

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.