CV ứng tuyển Java Developer

Mục lục:

Thời đại 4.0 với sự bùng nổ ngày càng nhiều Website và ứng dụng, sản phẩm công nghệ được ra đời. Nhu cầu tuyển dụng Java Developer tăng lên tuy nhiên cạnh tranh cũng ngày càng cao. Để ứng tuyển những vị trí Java Developer này cần biết cách “quảng bá” bản thân qua CV. 

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cụ thể cách viết từng phần trong CV ứng tuyển Java Developer. Qua bài viết này, bạn sẽ được: 

 • Xem ví dụ về bản CV ứng tuyển Java Developer nổi bật.
 • Học cách viết một bản CV ứng tuyển công việc Java Developer.
 • Bỏ túi các mẹo và ví dụ cách viết Kỹ năng và Thành tựu sao cho nổi bật trong CV tìm việc Java Developer.
 • Học cách viết phần Kinh nghiệm làm việc trở nên khác biệt trong CV Java Developer.

Cấu trúc tốt nhất cho CV tìm việc Java Developer

Về hình thức, trình bày CV Java Developer nên theo trình tự thời gian là tốt nhất. Sắp xếp kinh nghiệm từ công việc gần nhất, cho đến xa nhất.

Khi là thì bạn có thể tự thiết kế CV của mình, miễn sao font chữ tối giản, dễ đọc đối với NTD. Để tránh bị lỗi định dạng, sau khi thiết kế hãy chuyển sang định dạng PDF để gửi nhà tuyển dụng.

Về nội dung, những mục chính cần xuất hiện trong CV của Java Developer là:

 • Header: Bao gồm tên nổi bật nhất, ảnh nếu có và thông tin liên hệ.
 • Tóm tắt/ Mục tiêu nghề nghiệp: 2-3 dòng ngắn gọn mô tả bản thân và những giá trị chứng minh bạn phù hợp cho công việc Java Developer.
 • Kinh nghiệm làm việc: Các mốc thời gian công việc cùng với mô tả chi tiết nhiệm vụ và thành tựu, kết quả 
 • Học vấn: Mô tả ngắn gọn bằng cấp và quá trình đào tạo liên quan Java, Coding.
 • Kỹ năng: Danh sách ngắn gọn những khả năng liên quan đến công việc.
 • Thông tin khác: Bổ sung những thông tin khác muốn NTD biết bao gồm giải thưởng, chứng chỉ, chứng nhận, sở thích, … 

Cách viết phần Thông tin liên hệ trong CV Java Developer

Mục đích sau cùng của CV là để được liên hệ mời phỏng vấn. Vì vậy phần thông tin liên hệ nên để ở phần đầu CV và rõ ràng nhất có thể. Trong đó bao gồm:

 • Họ và tên.
 • Số điện thoại .
 • Địa chỉ email chuyên nghiệp.
 • Link dẫn về online portfolio.

Ở đây, lưu ý không nên ghi quá rõ địa chỉ số nhà, dễ bị lộ thông tin cá nhân. Chỉ cần ghi tỉnh thành phố, quận là được.

CÁCH VIẾT ĐÚNG

Nguyen Van An, Java Developer - annv27@gmail.com - 501-872-2516 - annv.com

CÁCH VIẾT CHƯA ỔN

Nguyen Van An, Java Developer, 47 Nguyen Tuan,Thanh Xuan, Hanoi, 80125 - Email:an_socute@gmail.com

Secondary Email: anJavaDev52@hotmail.com - 501-872-2516

Cách viết phần Tóm tắt hoặc Mục tiêu nghề nghiệp trong CV Java Developer

Giống như một cuốn sách sẽ có phần tóm tắt nội dung để người đọc quyết định có mua sách đó hay không. Vài dòng tóm tắt, mục tiêu ở CV sẽ giúp NTD nắm được thông tin khái quát về tất cả kinh nghiệm, kỹ năng và định hướng của bạn. Họ sẽ xem xét có đọc tiếp các nội dung bên dưới hay không. Do đó, nếu viết chung chung cho có và giống như tất cả mọi người thì sẽ chẳng có gì đáng chú ý. 

Cách viết hay cho phần Tóm tắt/ Mục tiêu là hãy đảm bảo ít nhất 3 ý:

 • Background của bạn (Bạn học ngành gì, có kinh nghiệm lĩnh vực gì, bao nhiêu năm?).
 • Một vài skills thế mạnh (có liên quan đến công việc Java Developer).
 • Mục tiêu về ngành nghề, vị trí cụ thể hướng đến trong 2-3 năm tới.

Ở phần này, có thể lựa chọn viết hoặc Tóm tắt hoặc Mục tiêu nghề nghiệp. Mọi người thường không để ý sự khác nhau giữa 2 cách viết. Tuy nhiên, có thể thấy sự khác nhau giữa 2 cách viết có thể thấy ở ví dụ bên dưới.

 • Viết Tóm tắt khi bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc. 
 • Viết Mục tiêu nghề nghiệp với những bạn mới tốt nghiệp hoặc ứng tuyển những vị trí level thấp, chuyển ngành.

Ví dụ cách viết Tóm tắt trong CV Java Developer:

CÁCH VIẾT HAY

Enthusiastic and well-organized Java developer with 3+ years of experience. Eager to join Infiltrix to bring in top-class Java development and problem-solving skills. In previous roles reduced app memory consumption by 30%, and decreased startup time for Java-powered apps by 70%.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Nhà phát triển Java nhiệt tình và có khả năng tổ chức tốt với hơn 3 năm kinh nghiệm. Mong muốn tham gia Infiltrix để mang lại những kỹ năng giải quyết vấn đề và phát triển Java đẳng cấp nhất. Trong các vai trò trước đây đã giảm mức tiêu thụ bộ nhớ ứng dụng xuống 30% và giảm thời gian khởi động cho các ứng dụng hỗ trợ Java xuống 70%.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Experienced Java developer wishing to join your company in the role of a Senior Java Developer. Enthusiastic and motivated.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

Nhà phát triển Java có kinh nghiệm muốn gia nhập công ty của bạn với vai trò Nhà phát triển Java cấp cao. Nhiệt tình và năng động.

Ví dụ cách viết Mục tiêu cho CV Entry-level Java Developer:

CÁCH VIẾT HAY

Skilled and well-organized computer science graduate with a BS from Hanoi University of Technology (GPA 3.9). Eager to join Inflitrix as a junior Java developer to help design game-changing e-commerce solutions. Developed a custom-made e-commerce cart module on RESTful. 3-month Java development internship experience at Oracle.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Tốt nghiệp ngành khoa học máy tính có kỹ năng và tổ chức tốt với bằng Cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội (GPA 3.9). Háo hức tham gia Inflitrix với tư cách là nhà phát triển Java cơ sở để giúp thiết kế các giải pháp thương mại điện tử thay đổi trò chơi. Đã phát triển mô-đun giỏ hàng thương mại điện tử tùy chỉnh trên RESTful. 3 tháng kinh nghiệm thực tập phát triển Java tại Oracle.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

A recent graduate with a computer science degree. Would love to join the team at your company to develop their professional skills in a growth environment. Extroverted and friendly.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

Một sinh viên tốt nghiệp gần đây với bằng khoa học máy tính. Rất muốn tham gia vào đội ngũ tại công ty của bạn để phát triển kỹ năng chuyên môn của mình trong một môi trường phát triển. Hướng ngoại và thân thiện.

Cách viết phần Kinh nghiệm trong CV của Java Developer

 • Sử dụng cấu trúc thời gian, sắp xếp kinh nghiệm từ gần nhất cho đến xa nhất.
 • Ghi tên công việc, tên công ty, địa điểm và thời gian làm việc cho mỗi vị trí.
 • Bổ sung 4-6 gạch đầu dòng mô tả công việc kết hợp với số liệu lượng hóa kết quả công việc và kỹ năng. Mục tiêu là không chỉ thể hiện những việc mình làm, mà mình đã làm tốt như thế nào.
 • Nghiên cứu kỹ từ khóa, sản phẩm, công ty để điều chỉnh nội dung CV cho phù hợp nhất với bản mô tả công việc cụ thể. 
 • Đảm bảo mỗi gạch đầu dòng bắt đầu với một động từ, mô tả càng chi tiết và bổ sung càng nhiều số liệu càng tốt.
 • Nếu CV chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế, nhấn mạnh vào những công việc thay thế như freelance, thực tập, dự án, hay khóa học chuyên môn. 

Ví dụ cách viết Kinh nghiệm trong CV Java Developer:

CÁCH VIẾT HAY

Java Developer, TestCenter Vietnam

April 2017–January 2019

 • Analyzed and designed program changes. Reviewed and updated requirements documentation, wrote design documents (PRD, FRD, UIRD, TRD, SRS, and SDD).
 • Applied relevant technical skills to deliver specifications, program changes, unit test scripts, and documentation.
 • Planned, documented, and executed tests to ensure code changes meet requirements and specifications.
 • Supported programming changes during quality assurance, user acceptance testing, and post implementation.

Key achievements:

 • Achieved a 30% reduction in the app's memory consumption by eliminating duplicate strings via Garbage Collection Logs analysis and refactoring the code.
 • Recognized and improved code inefficiencies that led to a 40% increase in app stability.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Java Developer, TestCenter Vietnam

April 2017–January 2019

 • Phân tích và thay đổi các chương trình kế. Đã xem xét và cập nhật tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế đã viết (PRD, FRD, UIRD, TRD, SRS và SDD).
 • Áp dụng các kỹ năng kỹ thuật có liên quan để cung cấp thông số kỹ thuật, thay đổi chương trình, kịch bản kiểm tra đơn vị và tài liệu.
 • Các bài kiểm tra được lập kế hoạch, lập thành văn bản và thực thi để đảm bảo các thay đổi mã đáp ứng các yêu cầu và thông số kỹ thuật.
 • Các thay đổi lập trình được hỗ trợ trong quá trình đảm bảo chất lượng, người dùng chấp nhận thử nghiệm và cho phép triển khai.

Key achievements:

 • Đã giảm được 30% mức tiêu thụ bộ nhớ của ứng dụng bằng cách loại bỏ các chuỗi trùng lặp thông qua phân tích Nhật ký thu gom mã rác và cấu trúc lại mã.
 • Ghi nhận và cải thiện sự thiếu hiệu quả của mã dẫn đến độ ổn định của ứng dụng tăng 40%.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Java Developer, TestCenter Vietnam

 • Responsible for analyzing and designing program changes and documentation.
 • Responsible for specifications and scripts.
 • Responsible for testing.
 • Responsible for programming changes at all stages.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Java Developer, TestCenter Vietnam

 • Chịu trách nhiệm phân tích và thiết kế các thay đổi của chương trình và tài liệu.
 • Chịu trách nhiệm về thông số kỹ thuật và kịch bản.
 • Chịu trách nhiệm testing.
 • Chịu trách nhiệm về các thay đổi lập trình ở tất cả các giai đoạn.

Ví dụ cách viết Kinh nghiệm cho Entry-level Java Developer

CÁCH VIẾT HAY

Java Developer Intern, Happy Time Viet Nam

1/2015-6/2015

 • Ensured smooth communication between the development team and the client, focusing on a correct transition of the requirements and specifications.
 • Conducted testing every 2 weeks; created testing documentation and actively reported bugs affecting software performance.

Key achievement:

 • Independently optimized an aging code and deployed a new source code, reducing the client’s page startup time by 37%.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Thực tập sinh Java Developer, Happy Time Viet Nam

1/2015-6/2015

 • Đảm bảo quá trình giao tiếp giữa nhóm phát triển và khách hàng, tập trung vào quá trình chuyển đổi chính xác các yêu cầu và thông số kỹ thuật.
 • Tiến hành thử nghiệm 2 tuần một lần; đã tạo tài liệu kiểm tra và tích cực báo cáo các lỗi ảnh hưởng đến hiệu suất phần mềm.

Thành tựu đạt được:

 • Đã tối ưu hóa một cách độc lập mã cũ và triển khai mã nguồn mới, giảm 37% thời gian khởi động trang của khách hàng.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Intern, Happy Time Vietnam

2015-2015

 • Helped the development team communicate with the client.
 • Conducted testing and made testing documentation.
 • Responsible for writing a fresh new code for the client.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Thực tập sinh, Happy Time Vietnam

2015-2015

 • Đã giúp nhóm phát triển giao tiếp với khách hàng.
 • Đã tiến hành thử nghiệm và làm tài liệu thử nghiệm.
 • Chịu trách nhiệm viết mã mới cho khách hàng.

Cách viết phần Học vấn trong CV dành cho Java Developer

Với Java Developer thì cố gắng đưa ra nhiều thông tin đào tạo và chứng chỉ học vấn liên quan đến lĩnh vực này nhất có thể. Ngoài ra, bổ sung thêm các các khóa học Online, đào tạo ngắn hạn bên ngoài về chuyên môn Lập trình, các ngôn ngữ lập trình, … để bổ sung sẽ làm phần Học vấn nổi bật hơn.

Công thức ghi học vấn đó là:

 • Tên trường và địa điểm.
 • Niên khóa.
 • Bằng cấp.
 • Giải thưởng, thành tích học tập, nghiên cứu nổi bật.
 • Các hoạt động ngoại khóa, chứng chỉ, chứng nhận hay những thành tích cá nhân trong quá trình học tập, làm việc cũng có thể đưa luôn vào Học vấn.

Cách viết phần Kỹ năng trong CV ứng tuyển Java Developer

Ở phần này, hãy để ý kỹ yêu cầu trong mô tả công việc. Tập trung vào những chuyên môn và kỹ năng mềm NTD dụng mô tả. 

 • Đọc kỹ mô tả công việc Java Developer và chọn ra những từ khóa kỹ năng mà NTD tìm kiếm. 
 • Tự ngẫm và viết lại những kỹ năng chuyên môn và cả kỹ năng mềm mình có dựa vào quá trình học tập và làm việc trước đây.
 • Từ đây kết nối các từ khóa với kinh nghiệm và kỹ năng bản thân. 
 • Chọn lọc ra 5-10 kỹ năng liên quan nhất (cả technical skills, hard skills & soft skills) mà mình có và công việc yêu cầu để viết vào phần Kỹ năng.

Một số kỹ năng tham khảo cho Java Developer:

Technical Skills

Access Specifiers

Exceptions

Generics

Java Keywords

OOPs Concepts & Patterns

Abstract Classes and Interfaces

Constructors

File IO and Serialization

JVM and Memory Management

Multithreading, Concurrency

Synchronization

Dependency Injection

SQL Queries

Stored Procedures

Triggers

Cursors

JSP / Servlets

Web Frameworks (Struts, Spring, Hibernate, Wicket, etc.)

Service Oriented Architecture

HTML, CSS, Javascript and JQuery

XML and JSON

Soft Skills

Cooperation/ Kỹ năng hợp tác

Multitasking/ Khả năng làm việc đa nhiệm

Organization/ Kỹ năng tổ chức

Teamwork/ Kỹ năng làm việc nhóm

Conflict resolution/ Khả năng giải quyết xung đột

Oral communication/ Khả năng giao tiếp bằng lời nói

Written communication/ Khả năng giao tiếp bằng văn bản

Negotiation/ Khả năng đàm phán

Presentation/ Khả năng thuyết trình

Persuasion/ Khả năng thuyết phục

Adaptability/ Khả năng thích ứng

Troubleshooting/ Khả năng xử lý sự cố

Facilitating/ Khả năng sắp xếp

Giving feedback/ Kỹ năng phản hồi

Mentoring/ Cố vấn

Motivation/ Tạo động lực

Supervising/ Khả năng giám sát

Talent management/ Khả năng quản lý người tài

Interpersonal skills/ Kỹ năng giao tiếp

Perseverance

Resilience

Cách viết Thông tin khác trong CV tìm việc Java Developer

Nếu thấy CV vẫn chưa đủ độ dài cần thiết, có thể bổ sung thêm phần này. Tại đây viết ra ngoại ngữ, sở thích, hội thảo, một số dự án đã thực hiện, một số sự kiện ngành đã tham gia,... Hoặc bất kỳ thông tin nào bạn muốn NTD biết thêm về mình.

Tuy nhiên, lưu ý với những thông tin như Sở thích, hãy mô tả chi tiết để NTD thấy được sự liên quan với công việc hoặc văn hóa công ty thì càng tốt.

Ví dụ: Sở thích đọc sách => Thích đọc sách về lập trình Java để bổ trợ thêm cho công việc Java Developer.

Cách viết Cover Letter ứng tuyển Java Developer

Ứng tuyển công việc Java Developer kèm theo một bản Cover Letter chắc chắn sẽ thuyết phục NTD hơn nữa. Đặc biệt với những bạn trái ngành hoặc ít kinh nghiệm, bản Cover Letter cho thấy sự cam kết và nhiệt tình của bạn với nghề và công việc ứng tuyển.

Trong thư nhớ mô tả những kỹ năng và kinh nghiệm bạn đã có, thay vì chỉ liệt kê đã làm những vị trí gì. Cấu trúc và ngôn ngữ sử dụng ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu. Kết thúc thư ngỏ ý về một cuộc phỏng vấn để thể hiện rõ hơn những gì bạn có thể cống hiến cho công ty.

Nếu chưa biết viết Cover Letter ứng tuyển Java Developer, tham khảo các mẫu Cover Letter trên TopCV tại đây.

____ 

Trên đây là những hướng dẫn để bạn có một bản CV Java Developer thật chi tiết. Nếu bạn muốn dịch CV Việt-Anh hoặc được tư vấn CV bởi chuyên gia, hãy đăng ký tư vấn CV cùng TopCV tại đây.

Nếu bạn có góp ý thêm cho nội dung bài viết, vui lòng gửi ý kiến đóng góp qua email: huongnghiep@topcv.vn.

Thẻ: Viết cv

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.