CV Business Administration

Mục lục:

Nếu như những kỹ năng và kinh nghiệm của bạn là một sản phẩm, bạn cần biết cách “bán” và quảng cáo sản phẩm này của mình với NTD. Vậy thì hãy khiến cho bản CV của mình trở nên thật hấp dẫn, tăng cơ hội được chọn cho công việc Business Administration.

Bài viết hướng dẫn này sẽ giúp ứng viên:

 • Học cách viết CV ứng tuyển Business Administration để tăng cơ hội mời phỏng vấn.
 • Mẹo bỏ túi cách viết phần Kỹ năng và Thành tựu trong CV Business Administration.
 • Cách mô tả Kinh nghiệm làm việc trong CV ứng tuyển Business Administration phù hợp nhất với mô tả công việc.

Ví dụ CV Business Administration nổi bật

Bui Thu Trang

Administrative Assistant

0965206271

trangbt@topcv.vn

linkedin.com/in/trangbui27

Goal-oriented administrative assistant with 4+ years of experience creating reports and maintaining confidentiality. Seeking to supply thorough and organized administrative support to FTU Inc. At TopCV Vietnam., helped reduced labor cost 25% by facilitating the introduction of project management software.

 

Experience

Administrative Assistant, TopCV Vietnam

July 2017 to Jan 2020

Key Qualifications & Responsibilities

 • Handled administrative matters including screening calls, planning meetings and composing documents with 95% efficiency.
 • Worked with the FoxPro database to maintain inventory of 150+ financial products.
 • Performed market research to provide fair prices, helping to increase client list by 15% in 2018.
 • Aided 20+ branch managers with administrative tasks.

Key Achievement:

Conducted market surveys to identify the need for services. Forecasted optimal selling services with 93% accuracy.
 

Administrative Assistant, Happy Time Vietnam

Aug 2015 to Jun 2017

 • Contributed ideas to marketing budget that helped reduce costs 22%.
 • Commended by management for providing customer service to visitors.
 • Prepared correspondence in accordance with county guidelines. Less than 1% were returned for correction.
   

Human Resources Intern, TestCenter 

May 2014 to July 2015

 • Developed a sales database of 250+ qualified leads.
 • Investigated complaints helping to cut turnover 25%.
 • Assisted with payroll for over 100 employees.

 

Education

Bachelor of Science in Economics, Foreign Trade University Hanoi

2010-2014

 • Pursued a passion for financial analysis coursework.
 • Served as Treasurer of the Student Business Association.

 

Skills

 • QuickBooks
 • Database Management
 • Microsoft Office
 • Web & Tech Savvy
 • Operations Management
 • Communication Skills
 • Customer Service
 • Adaptability
 • Problem Solving

 

Member, Looking Forward Business Administration Association

 • Mentored 30+ business administrators in database management.
 • Organized 7 restaurant outings to explore the city of New York.

 

Certifications

 • Organizational Management Certificate.
 • Certified Administrative Professional.

Cấu trúc tốt nhất cho một bản CV tìm việc Business Administration

Về cấu trúc, CV tìm việc Business Administration:

 • Đặt họ tên, thông tin liên hệ to và rõ ràng nhất ở phần đầu CV. 
 • Thời gian kinh nghiệm cần sắp xếp theo thứ tự: Từ gần nhất đến xa nhất.
 • Nên sử dụng các font chữ cơ bản như Arial, Calibri, Quicksand, Time News Roman. Trình bày CV dễ đọc với các đầu mục to rõ, các khoảng trắng được sắp xếp hợp lý. Nếu bạn chưa tự tin về khả năng trình bày CV của mình, hãy tham khảo các mẫu CV của TopCV.
 • Để tránh bị lỗi định dạng, hãy luôn luôn gửi định dạng PDF cho nhà tuyển dụng.

Về nội dung, những mục chính cần xuất hiện trong CV của Business Administration:

 • Header: Bao gồm tên nổi bật nhất, ảnh nếu có và thông tin liên hệ. 
 • Tóm tắt/ Mục tiêu nghề nghiệp: 2-3 dòng ngắn gọn mô tả bản thân và những đặc điểm, tính cách của bản thân phù hợp làm Business Administration.
 • Kinh nghiệm làm việc: Các mốc thời gian công việc cùng với mô tả chi tiết nhiệm vụ và thành tựu, kết quả.
 • Học vấn: Mô tả ngắn gọn bằng cấp và quá trình đào tạo cũng như những chứng chỉ, chứng nhận.
 • Kỹ năng: Danh sách ngắn gọn những kỹ năng của 1 người làm Business Administration.
 • Thông tin khác: Bổ sung những thông tin khác muốn NTD biết bao gồm giải thưởng, chứng chỉ, chứng nhận, sở thích, … 

Cách viết Mục tiêu/ Mô tả cho CV tìm việc Business Administration

Với phần Mục tiêu/ Mô tả cho CV Business Administration nên viết cô đọng nhất có thể với những điểm nhấn trong kinh nghiệm (Số liệu, thành tích). Nhiều người viết quá chung chung, số khác lại viết quá dài dòng, chiếm khoảng không gian của những nội dung khác. Tốt nhất là chỉ nên viết 1 đoạn văn ngắn 3-4 dòng.

Với đoạn văn ngắn như vậy, có thể chọn viết Mô tả ngắn gọn bản thân hoặc Mục tiêu nghề nghiệp. Về cơ bản thì chuyên gia khuyên rằng:

 • Viết Tóm tắt khi bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc Business Administration hoặc các công việc liên quan quản trị, kinh doanh.
 • Viết Mục tiêu nghề nghiệp với những bạn mới tốt nghiệp hoặc ứng tuyển những vị trí level thấp hoặc mới chuyển ngành.

Cách viết hay cho phần Tóm tắt/ Mục tiêu cho Business Administration là hãy đảm bảo ít nhất 3 ý:

 • Background của bạn (Bạn học ngành gì, có kinh nghiệm lĩnh vực gì, bao nhiêu năm?)
 • Một vài kỹ năng thế mạnh (có liên quan đến công việc Business Administration)
 • Mục tiêu về nghề nghiệp, vị trí cụ thể hướng đến trong 2-3 năm tới.

Ví dụ cách viết phần Tóm tắt cho CV Business Administration 

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Results-driven administrative assistant with extensive experience assembling facility reports efficiently and maintaining confidentiality for top brands. A highly determined individual with excellent customer service skills. Dedicated team member with high-level organizational skills.

(Bản tiếng việt)

Trợ lý hành chínhvới nhiều kinh nghiệm thu thập các báo cáo cơ sở một cách hiệu quả và duy trì tính bảo mật cho các thương hiệu. Một cá nhân có quyết tâm cao với kỹ năng dịch vụ khách hàng. Là thành viên nhóm tận tâm với kỹ năng tổ chức cấp cao.

CÁCH VIẾT HAY

Goal-oriented administrative assistant with 4+ years of experience creating reports and maintaining confidentiality. Seeking to supply thorough and organized administrative support to Invest Arrowhead Inc. At Bastion Fund Inc., helped reduced labor cost 25% by facilitating the introduction of project management software.

(Bản tiếng việt)

Trợ lý hành chính theo định hướng mục tiêu với hơn 4 năm kinh nghiệm tạo báo cáo và duy trì tính bảo mật. Tìm cách cung cấp hỗ trợ hành chính một cách kỹ lưỡng và có tổ chức cho Invest Arrowhead Inc. Tại Bastion Fund Inc., đã giúp giảm 25% chi phí lao động bằng cách tạo điều kiện cho việc giới thiệu phần mềm quản lý dự án.

Ví dụ cách viết phần Mục tiêu cho CV Business Administration ít kinh nghiệm

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Entry-level administrative assistant with high-end knowledge of Microsoft Office and customer relations. Skilled in providing exceptional support for office and executive staff. Highly proactive individual with excellent communication skills who can solve problems and write reports.

(Bản tiếng việt)

Trợ lý hành chính có kiến thức cao cấp về Microsoft Office và quan hệ khách hàng. Có kỹ năng hỗ trợ cho nhân viên văn phòng và nhân viên điều hành. Cá nhân chủ động cao với kỹ năng giao tiếp xuất sắc, người có thể giải quyết vấn đề và viết báo cáo.

CÁCH VIẾT HAY

Supportive administrative assistant with skills in QuickBooks and written communication. Seeking to improve administrative support for Citadel Repay. As HR intern at Credible Trade Inc., used computer skills and interpersonal skills to develop a sales database of 250+ qualified leads.

(Bản tiếng việt)

Trợ lý hành chính hỗ trợ với các kỹ năng ở QuickBooks và giao tiếp bằng văn bản. Tìm cách cải thiện hỗ trợ quản trị cho Citadel Repay. Là thực tập sinh nhân sự tại Credible Trade Inc., đã sử dụng các kỹ năng máy tính và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân để phát triển cơ sở dữ liệu bán hàng gồm hơn 250 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện.

Lưu ý không sử dụng đại từ ngôi thứ nhất như I, Me, My… và lược bỏ những từ ngữ không cần thiết để giữ đoạn văn ngắn gọn nhất có thể. 

Cách viết phần Kinh nghiệm trong CV tìm việc Business Administration 

 • Bắt đầu ghi những công việc đã làm hoặc có liên quan theo thứ tự từ gần đây nhất, cho đến xa nhất.
 • Những phần không thể thiếu đó là: Tên công việc, Tên công ty/ tổ chức, thời gian làm việc, 5-6 gạch đầu dòng mô tả trách nhiệm và thành tựu của mình.
 • Bổ sung số liệu thể hiện công việc đã đạt chỉ tiêu và kết quả như thế nào. Càng chi tiết càng tốt! Đừng chỉ liệt kê ra những công việc, vì như vậy không thể hiện được năng lực làm việc. 
 • Sử dụng các động từ mô tả mạnh, thuật ngữ ngành, những con số %, đơn vị tỷ lệ để khơi gợi hình dung của NTD để bắt đầu mỗi gạch đầu dòng mô tả kinh nghiệm.
 • Cuối cùng và quan trọng nhất là phải điều chỉnh nội dung CV cho phù hợp với yêu cầu công việc liên quan. Mỗi công ty có thể yêu cầu những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau cho cùng một vị trí Business Administration.
 • Chú ý với mỗi dòng mô tả kinh nghiệm nên chứa hoặc chứng minh cho một kỹ năng bạn đã/ sẽ ghi ở phần Kỹ năng.

Cùng xem ví dụ phần Kinh nghiệm cho CV Business Administration:

CÁCH VIẾT HAY

Administrative Assistant, Bastion Fund Inc

July 2017 to Jan 2020

Key Qualifications & Responsibilities

 • Handled administrative matters including screening calls, planning meetings and composing documents with 95% efficiency.
 • Worked with the FoxPro database to maintain inventory of 150+ financial products.
 • Performed market research to provide fair prices, helping to increase client list by 15% in 2018.
 • Aided 20+ branch managers with administrative tasks.

Key Achievement:

Conducted market surveys to identify the need for services. Forecasted optimal selling services with 93% accuracy.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Trợ lý hành chính, Bastion Fund Inc

07/2017 đến 01/2020

Các Công việc chính:

 • Xử lý các vấn đề hành chính bao gồm sàng lọc các cuộc gọi, lập kế hoạch cuộc họp và soạn thảo tài liệu với hiệu quả 95%.
 • Đã làm việc với cơ sở dữ liệu FoxPro để duy trì hàng tồn kho của hơn 150 sản phẩm tài chính.
 • Đã thực hiện nghiên cứu thị trường để đưa ra mức giá hợp lý, giúp tăng danh sách khách hàng lên 15% trong năm 2018.
 • Hỗ trợ hơn 20 giám đốc chi nhánh với các công việc hành chính.

Thành tựu:

Thực hiện các cuộc điều tra thị trường để xác định nhu cầu về dịch vụ. Dự báo dịch vụ bán hàng tối ưu với độ chính xác 93%.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

 • Responsible for keeping inventory of financial products.
 • Handled market research to help teams create fair prices, thereby increasing external clients.
 • Responsible for helping branch managers regarding administrative duties.
 • Assisted with the preparation of the marketing budget.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

 • Quản lý hàng tồn kho của các sản phẩm tài chính.
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường để giúp các nhóm tạo ra giá cả hợp lý, từ đó tăng khách hàng bên ngoài.
 • Chịu trách nhiệm giúp đỡ giám đốc chi nhánh về các nhiệm vụ hành chính.
 • hỗ trợ chuẩn bị ngân sách tiếp thị.

=> Kinh nghiệm này chưa đưa được số liệu chứng minh, mới ghi ra những mô tả công việc chung chung. Nên bổ sung càng nhiều dẫn chứng về số liệu càng tốt.

Lo lắng bạn chưa có kinh nghiệm gì thực tế? Hãy nêu ra tất cả những hoạt động, công việc làm thêm, bán thời gian khác của mình. Miễn là ghi thật rõ và kỹ những gì bạn đã làm trong công việc đó. Điều này giúp NTD hiểu dù bạn chưa có kinh nghiệm trong ngành, nhưng đã có những kỹ năng mềm, những kỹ năng chuyển đổi phù hợp với vị trí ứng tuyển. 

Ví dụ cách ghi phần Kinh nghiệm cho CV entry-level 

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

 • Responsible for developing a sales database of qualified leads.
 • Investigated complaints of the clients with the goal of reducing turnover.
 • Assisted with payroll duties for employees.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

 • Chịu trách nhiệm phát triển cơ sở dữ liệu bán hàng của các khách hàng tiềm năng.
 • Tìm hiểu các khiếu nại của khách hàng với mục tiêu làm giảm doanh thu.
 • Hỗ trợ tính lương cho nhân viên.

CÁCH VIẾT HAY

Human Resources Intern, Credible Trade Inc

May 2014 to July 2015

 • Developed a sales database of 250+ qualified leads.
 • Investigated complaints helping to cut turnover 25%.
 • Assisted with payroll for over 100 employees.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Thực Tập Sinh Nhân Sự, Credible Trade Inc

05/ 2014 to 07/ 2015

 • Phát triển cơ sở dữ liệu bán hàng gồm hơn 250 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện.
 • Điều tra các khiếu nại giúp cắt giảm 25% doanh thu.
 • Hỗ trợ tính lương cho hơn 100 nhân viên.

Cách viết phần Học vấn trong CV tìm việc Business Administration 

Một số nội dung cần có trong phần Học vấn trong CV Business Administration:

 • Liệt kê tên các cơ sở đào tạo, trường, bằng cấp, niên khóa đào tạo.
 • Kinh nghiệm ngoại khóa khi đi học.
 • Có thể nêu thêm các dự án nghiên cứu đã tham gia
 • Chứng chỉ/ chứng nhận/ vinh danh 
 • GPA không cần thiết ghi vào nhưng nếu điểm cao xuất sắc thì nêu ra cũng tốt.

Để phần học vấn trở nên nổi bật hơn thì có thể bổ sung thêm các khóa học về ngắn hạn và Online, chứng chỉ đào tạo. 

Ví dụ cách viết phần Học vấn

CÁCH VIẾT HAY

Cử nhân Kinh tế, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

2010-2014

 • Theo đuổi niềm đam mê với các môn học phân tích tài chính.
 • Từng là Thủ quỹ của Hiệp hội Doanh nghiệp Sinh viên.

Cách viết phần Kỹ năng trong CV tìm việc Business Administration

Một số kỹ năng tham khảo viết CV Business Administration:

Business Administration Skills (Hard Skills):

 • Record Keeping/ Kỹ năng lưu trữ hồ sơ.
 • Data Entry/ Kỹ năng quản lý điện thoại.
 • Answering Phones/ Kỹ năng nói chuyện điện thoại.
 • MS Office Skills/ Kỹ năng Microsoft Office.
 • Project Management/ Kỹ năng quản lý dự án.
 • Billing/ Kỹ năng thanh toán.
 • Shipping/ Kỹ năng giao hàng.
 • Computer Skills/ Kỹ năng tin học.
 • Office Equipment Maintenance/ Kỹ năng bảo trì thiết bị văn phòng.
 • Greeting Clients/ Giao tiếp khách hàng.
 • Scheduling/ Kỹ năng sắp xếp lịch.
 • Payroll/ Kỹ năng tính lương.
 • Administrative Skills/ Kỹ năng quản lý.

Business Administration Skills (Soft Skills):

 • Interpersonal Skills/ Kỹ năng giao tiếp.
 • Presentation Skills/ Kỹ năng thuyết trình.
 • Critical Thinking/ Tư duy phản biện.
 • Teamwork Skills/ Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Written and Verbal Communication/ Kỹ năng trình bày văn bản.
 • Attention to Detail/ Khả năng chú ý chi tiết.
 • Active Listening/ Lắng nghe chủ động.
 • Problem Solving Skills/ Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Time Management Skills/ Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Organizational Skills/ Kỹ năng tổ chức.

Tuy nhiên, một danh sách kỹ năng thôi vẫn chưa đủ. Bạn cần biết cách đưa Kỹ năng vào trong CV Business Administration cho ấn tượng:

 • Đầu tiên làm danh sách liệt kê tất cả những kỹ năng bạn có. Nếu chưa có kinh nghiệm thì liệt kê những kinh nghiệm có liên quan đến công việc đã có.
 • Đọc kỹ JD và xác định từ khóa nổi bật và bắt buộc có. Ghi lại vào 1 danh sách thứ hai.
 • Nối kết 2 danh sách trên để chọn ra những kỹ năng chung công ty yêu cầu mà bạn đang sở hữu.
 • Viết tách riêng Kỹ năng thành một phần nổi bật trong CV Business Administration.
 • Minh chứng cho những kỹ năng này trong phần Kinh nghiệm làm việc, Hoạt động hoặc Học vấn, Chứng chỉ để tăng tính thuyết phục.
 • Tham khảo kỹ thuật Keywords và Buzzwords đã hướng dẫn.

Lưu ý về cách viết Kỹ năng trong CV Business Administration:

 • Nên viết ít nhất 4-6 Kỹ năng bao gồm cả kỹ năng mềm và chuyên môn về các ngành kinh doanh, quản trị.
 • Viết Kỹ năng bắt đầu với động từ, ít nhất 3-5 từ/ Kỹ năng thay vì chỉ viết một Danh từ. Danh từ thường dùng để diễn tả Kiến thức/ Chuyên môn.
 • Viết Kỹ năng nào thì nên chứng minh mình có Kỹ năng đó ở các phần khác trong CV. Không nên ghi những kỹ năng mình không thực sự có. 

CÁCH VIẾT HAY

 • Contributed ideas to marketing budget that helped reduce costs 22%.
 • Commended by management for providing customer service to visitors.
 • Prepared correspondence in accordance with county guidelines. Less than 1% were returned for correction.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

 • Đóng góp ý kiến vào ngân sách quảng cáo giúp giảm 22% chi phí.
 • Được ban quản lý khen ngợi vì đã cung cấp dịch vụ khách hàng cho du khách.
 • Thư từ được chuẩn bị theo hướng dẫn của quận. Ít hơn 1% đã được trả lại để sửa chữa.

Cách viết các phần bổ sung cho CV tìm việc Business Administration

Nếu CV của bạn vẫn chưa đủ đầy đặn, có thể cân nhắc bổ sung phần Thông tin khác trong CV. Ở phần này có thể đưa ra: 

 • Hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngành nghề khác.
 • Các lớp học kỹ năng bổ trợ đã tham gia.
 • Dự án nghiên cứu cá nhân.
 • Công việc tình nguyện/ tự do.
 • Giải thưởng.

Ví dụ cách viết phần bổ sung cho CV Business Administration

CÁCH VIẾT HAY

Member, Looking Forward Business Administration Association

 • Mentored 30+ business administrators in database management.
 • Organized 7 restaurant outings to explore the city of New York.

Certifications

 • Organizational Management Certificate.
 • Certified Administrative Professional.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Thành viên, Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Tương lai

 • Cố vấn cho hơn 30 quản trị viên kinh doanh trong quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Tổ chức 7 nhà hàng đi chơi khám phá thành phố New York.

Chứng chỉ

 • Chứng chỉ Quản lý Tổ chức.
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Hành chính.

Cách viết Cover Letter tìm việc Business Administration

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng

Kính gửi anh/chị [Tên],

Đoạn 1: Bạn đang ứng tuyển vị trí gì, công ty nào, vì sao bạn biết đến vị trí này? Một lý do (kỹ năng, kinh nghiệm gì) khiến bạn nghĩ rằng mình hợp vị trí này. Một số điều bạn thích về tổ chức.

Đoạn 2: Kể về những bằng cấp, chứng chỉ, kỹ năng , quá trình học tập cố gắng của bạn để trau dồi bản thân phù hợp với công việc như thế nào. Mong muốn đóng góp gì cho công ty?

Đoạn 3: Kết thư ngỏ ý về một buổi phỏng vấn để trao đổi kỹ hơn về những kỹ năng và giá trị bạn có thể làm.

Xin cảm ơn,

[Tên bạn]

Bạn có thể tham khảo các mẫu Cover Letter ứng tuyển CV Business Administration của TopCV tại đây.

_____

Trên đây là những hướng dẫn để bạn có một bản CV Business Administration thật chi tiết. Nếu bạn muốn dịch CV Việt-Anh hoặc được tư vấn CV bởi chuyên gia, hãy đăng ký tư vấn CV cùng TopCV tại đây.

Nếu bạn có góp ý thêm cho nội dung bài viết, vui lòng gửi ý kiến đóng góp qua email: huongnghiep@topcv.vn.

Thẻ: Viết cv

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.