CV SQL Developer

Mục lục:

Nếu như những kỹ năng và kinh nghiệm của bạn là một sản phẩm, bạn cần biết cách “bán” và quảng cáo sản phẩm này của mình với NTD. Vậy thì hãy khiến cho bản CV của mình trở nên thật hấp dẫn, tăng cơ hội được chọn cho công việc SQL Developer.

Bài viết hướng dẫn này sẽ giúp ứng viên:

 • Học cách viết CV ứng tuyển SQL Developer để tăng cơ hội mời phỏng vấn.
 • Mẹo bỏ túi cách viết phần Kỹ năng và Thành tựu trong CV SQL Developer.
 • Cách mô tả Kinh nghiệm làm việc trong CV ứng tuyển SQL Developer phù hợp nhất với mô tả công việc.

Cấu trúc tốt nhất cho một bản CV tìm việc SQL Developer

Về cấu trúc, CV tìm việc SQL Developer:

 • Đặt họ tên, thông tin liên hệ to và rõ ràng nhất ở phần đầu CV. 
 • Thời gian kinh nghiệm cần sắp xếp theo thứ tự: Từ gần nhất đến xa nhất.
 • Nên sử dụng các font chữ cơ bản như Arial, Calibri, Quicksand, Time News Roman. Trình bày CV dễ đọc với các đầu mục to rõ, các khoảng trắng được sắp xếp hợp lý. Nếu bạn chưa tự tin về khả năng trình bày CV của mình, hãy tham khảo các mẫu CV của TopCV.
 • Để tránh bị lỗi định dạng, hãy luôn luôn gửi định dạng PDF cho nhà tuyển dụng.

Về nội dung, những mục chính cần xuất hiện trong CV của SQL Developer:

 • Header: Bao gồm tên nổi bật nhất, ảnh nếu có và thông tin liên hệ. 
 • Tóm tắt/ Mục tiêu nghề nghiệp: 2-3 dòng ngắn gọn mô tả bản thân và những đặc điểm, tính cách của bản thân phù hợp làm SQL Developer.
 • Kinh nghiệm làm việc: Các mốc thời gian công việc cùng với mô tả chi tiết nhiệm vụ và thành tựu, kết quả.
 • Học vấn: Mô tả ngắn gọn bằng cấp và quá trình đào tạo cũng như những chứng chỉ, chứng nhận.
 • Kỹ năng: Danh sách ngắn gọn những kỹ năng của 1 người làm Developer.
 • Thông tin khác: Bổ sung những thông tin khác muốn NTD biết bao gồm giải thưởng, chứng chỉ, chứng nhận, sở thích, … 

Cách viết Mục tiêu/ Mô tả cho CV tìm việc SQL Developer

Với phần Mục tiêu/ Mô tả cho CV SQL Developer nên viết cô đọng nhất có thể với những điểm nhấn trong kinh nghiệm (Số liệu, thành tích). Nhiều người viết quá chung chung, số khác lại viết quá dài dòng, chiếm khoảng không gian của những nội dung khác. Tốt nhất là chỉ nên viết 1 đoạn văn ngắn 3-4 dòng.

Với đoạn văn ngắn như vậy, có thể chọn viết Mô tả ngắn gọn bản thân hoặc Mục tiêu nghề nghiệp. Về cơ bản thì chuyên gia khuyên rằng:

 • Viết Tóm tắt khi bạn đã có nhiều (5+ năm) năm kinh nghiệm trong công việc SQL Developer hoặc các công việc liên quan quản trị, kinh doanh.
 • Viết Mục tiêu nghề nghiệp với những bạn mới tốt nghiệp hoặc ứng tuyển những vị trí level thấp hoặc mới chuyển ngành sang Developer.

Cách viết hay cho phần Tóm tắt/ Mục tiêu cho SQL Developer là hãy đảm bảo ít nhất 3 ý:

 • Background của bạn (Bạn học ngành gì, có kinh nghiệm lĩnh vực gì, bao nhiêu năm?).
 • Một vài kỹ năng thế mạnh (có liên quan đến công việc SQL Developer).
 • Mục tiêu về nghề nghiệp, vị trí cụ thể hướng đến trong 2-3 năm tới.

Ví dụ cách viết phần Summary cho CV SQL Developer

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

SQL developer with 3 years of experience. In charge of daily SQL work at PinkSky Tech. Managed databases, created automation, in charge of requirements collection. Highly skilled in productivity, Oracle, and SSIS development.

(Bản tiếng việt)

Nhà phát triển SQL với 3 năm kinh nghiệm. Phụ trách công việc SQL hàng ngày tại PinkSky Tech. Cơ sở dữ liệu được quản lý, tự động hóa được tạo ra, phụ trách thu thập yêu cầu. Có kỹ năng cao trong phát triển năng suất, Oracle và SSIS.

CÁCH VIẾT HAY

OCA certified SQL Developer with 3 years of experience, seeking to use proven Oracle and PL/SQL skills to improve data management at CyrusOne. Delivered 10 DB projects at Gamma Nexus Group on time and 15% under budget. Freed up 50 hrs/mo at PinkSky Tech through back-end automation.

(Bản tiếng việt)

Nhà phát triển SQL được chứng nhận OCA với 3 năm kinh nghiệm, luôn tìm cách sử dụng các kỹ năng Oracle và PL / SQL, đã được kiểm chứng để cải thiện việc quản lý dữ liệu tại CyrusOne. Đã giao 10 dự án DB cho Gamma Nexus Group đúng thời hạn và ngân sách thấp hơn 15%. Giảm 50 giờ/tháng tại PinkSky Tech bằng cách tự động hóa.

Ví dụ cách viết phần Mục tiêu cho CV SQL Developer ít kinh nghiệm

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Passionate, Driven SQL developer, looking for entry-level job with room for advancement. Highly skilled in Oracle, PL/SQL, SSIS, and database architecture.

(Bản tiếng việt)

Nhà phát triển SQL đam mê, có năng lực, đang tìm kiếm công việc ở cấp độ đầu vào có khả năng thăng tiến. Có kỹ năng cao về Oracle, PL / SQL, SSIS và cấu trúc cơ sở dữ liệu.

CÁCH VIẾT HAY

Hard-working OCA Certified SQL Developer. Have created working database back-ends for 4 web apps. Designed a restaurant inventory application that saved the company $400/month in labor costs. Skilled in Oracle, PL/SQL, and database security.

(Bản tiếng việt)

Nhà phát triển SQL luôn làm việc chăm chỉ, được chứng nhận bởi OCA. Đã tạo back-end cơ sở dữ liệu hoạt động cho 4 ứng dụng web. Thiết kế một ứng dụng kiểm kê nhà hàng và tiết kiệm cho công ty 400 đô la/tháng chi phí lao động. Có kỹ năng về Oracle, PL / SQL và bảo mật cơ sở dữ liệu.

Lưu ý không sử dụng đại từ ngôi thứ nhất như I, Me, My… và lược bỏ những từ ngữ không cần thiết để giữ đoạn văn ngắn gọn nhất có thể. 

Cách viết phần Kinh nghiệm trong CV tìm việc SQL Developer

 • Bắt đầu ghi những công việc đã làm hoặc có liên quan theo thứ tự từ gần đây nhất, cho đến xa nhất.
 • Những phần không thể thiếu đó là: Tên công việc, Tên công ty/ tổ chức, thời gian làm việc, 5-6 gạch đầu dòng mô tả trách nhiệm và thành tựu của mình.
 • Bổ sung số liệu thể hiện công việc đã đạt chỉ tiêu và kết quả như thế nào. Càng chi tiết càng tốt! Đừng chỉ liệt kê ra những công việc, vì như vậy không thể hiện được năng lực làm việc. 
 • Sử dụng các động từ mô tả mạnh, thuật ngữ ngành, những con số %, đơn vị tỷ lệ để khơi gợi hình dung của NTD để bắt đầu mỗi gạch đầu dòng mô tả kinh nghiệm.
 • Cuối cùng và quan trọng nhất là phải điều chỉnh nội dung CV cho phù hợp với yêu cầu công việc liên quan. Mỗi công ty có thể yêu cầu những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau cho cùng một vị trí SQL Developer.
 • Chú ý với mỗi dòng mô tả kinh nghiệm nên chứa hoặc chứng minh cho một kỹ năng bạn đã/ sẽ ghi ở phần Kỹ năng.

Ví dụ cách viết Kinh nghiệm cho CV SQL Developer đã có 2+ năm kinh nghiệm

CÁCH VIẾT HAY

TopCV Vietnam, SQL Developer

2016–2018

 • Led development of 10 database projects for customers. Completed projects on time and 15% under budget.
 • Used dialogue-mapping to gather requirements to 98% customer satisfaction.
 • Used Oracle data modeling to boost productivity and cut production costs 10%.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

TopCV Vietnam, SQL Developer

2016–2018

 • Chỉ đạo phát triển 10 dự án cơ sở dữ liệu cho khách hàng. Dự án hoàn thành đúng thời hạn và chỉ dùng 15% ngân sách.
 • Đã sử dụng dialogue-mapping để thu thập các yêu cầu nhằm làm hài lòng 98% khách hàng.
 • Đã sử dụng mô hình dữ liệu Oracle để tăng năng suất và cắt giảm 10% chi phí sản xuất.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

TopCV Vietnam, SQL Developer

2016–2018

 • Responsible for database development.
 • In charge of requirements gathering for all jobs.
 • Tasked with increasing productivity.
 • Handled regular updates and database maintenance.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

TopCV Vietnam, SQL Developer

2016–2018

 • Chịu trách nhiệm phát triển cơ sở dữ liệu.
 • Phụ trách thu thập yêu cầu cho tất cả các công việc.
 • Có nhiệm vụ tăng năng suất.
 • Xử lý các bản cập nhật thường xuyên và bảo trì cơ sở dữ liệu.

Ví dụ cách viết Kinh nghiệm cho CV ít kinh nghiệm

CÁCH VIẾT HAY

Freelance SQL Developer

2017–2018

 • Created a restaurant management database to handle all food and beverage inventory for a chef-owned restaurant. Saved an estimated $400 per month.
 • Created database back-ends for three mobile apps.
 • Integrated database functionality into a sales website for tee shirts and hats.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Freelance SQL Developer

2017–2018

 • Đã tạo cơ sở dữ liệu quản lý nhà hàng để xử lý tất cả thực phẩm và đồ uống tồn kho cho một nhà hàng do đầu bếp làm chủ. Đã tiết kiệm tầm 400 đô la mỗi tháng.
 • Đã tạo back-end cơ sở dữ liệu cho ba ứng dụng di động.
 • Tích hợp chức năng cơ sở dữ liệu vào một trang web bán hàng cho áo phông và mũ.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

SQL Experience: None yet but I'm very enthusiastic.

Other Experience:

Car wash attendant
Food service prep

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

Kinh ngiheemj SQL: Chưa có nhưng tôi rất nhiệt tình.

Other Experience:

Nhân viên rửa xe
Chuẩn bị dịch vụ ăn uống

Cách viết phần Học vấn trong CV tìm việc SQL Developer

Một số nội dung cần có trong phần Học vấn trong CV SQL Developer:

 • Liệt kê tên các cơ sở đào tạo, trường, bằng cấp, niên khóa đào tạo.
 • Kinh nghiệm ngoại khóa khi đi học.
 • Có thể nêu thêm các dự án nghiên cứu đã tham gia.
 • Chứng chỉ/ chứng nhận/ vinh danh.
 • GPA không cần thiết ghi vào nhưng nếu điểm cao xuất sắc thì nêu ra cũng tốt.

Để phần học vấn trở nên nổi bật hơn thì có thể bổ sung thêm các khóa học về ngắn hạn và Online, chứng chỉ đào tạo. 

Ví dụ cách viết phần Học vấn hay

BS in Computer Science, Vietnam University of Technology

2010–2014

 • Pursued a passion for database architecture coursework.
 • Excelled in security classes.
 • President, VNU Computer Club.

Cách viết phần Kỹ năng trong CV tìm việc SQL Developer

Một số kỹ năng tham khảo viết CV SQL Developer:

Soft Skills

Hard Skills

Collaboration/ Khả năng hợp tác

Communication/ Khả năng giao tiếp

Problem Solving/ Kỹ năng giải quyết vân đề

Perceptiveness/ Khả năng nhận thức

Self Motivated/ Khả năng tự tạo động lực

Interpersonal Skills/ Kỹ năng giao tiếp

Critical Thinking/ Tư duy phản biện

Detail Oriented/ Khả năng chú ý chi tiết

Decision Making/ Khả năng ra quyết định

Dependability/ Khả năng tọa sự tin tưởng

Set Theory

Common Table Expressions

SSIS Development

PL/SQL

Indexing

Database Architecture

Oracle

ETL

Reporting

Security

Tuy nhiên, một danh sách kỹ năng thôi vẫn chưa đủ. Bạn cần biết cách đưa Kỹ năng vào trong CV SQL Developer cho ấn tượng:

 • Đầu tiên làm danh sách liệt kê tất cả những kỹ năng bạn có. Nếu chưa có kinh nghiệm thì liệt kê những kinh nghiệm có liên quan đến công việc đã có.
 • Đọc kỹ JD và xác định từ khóa nổi bật và bắt buộc có. Ghi lại vào 1 danh sách thứ hai.
 • Nối kết 2 danh sách trên để chọn ra những kỹ năng chung công ty yêu cầu mà bạn đang sở hữu.
 • Viết tách riêng Kỹ năng thành một phần nổi bật trong CV SQL Developer.
 • Minh chứng cho những kỹ năng này trong phần Kinh nghiệm làm việc, Hoạt động hoặc Học vấn, Chứng chỉ để tăng tính thuyết phục.
 • Tham khảo kỹ thuật Keywords và Buzzwords đã hướng dẫn.

Ví dụ cách viết phần Kỹ năng cho CV SQL Developer

CÁCH VIẾT HAY

 • Designed 3 onsite databases and maintained a group of 25 databases. Through automation, improved efficiency 15%, freeing up 50 labor hrs/mo.
 • Updated and enforced security procedures, ensuring 20% less breach risk.
 • Wrote scripts to automate software updates, saving 3 programmer hours/mo.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

 • Đã thiết kế 3 cơ sở dữ liệu và duy trì một nhóm 25 cơ sở dữ liệu. Thông qua tự động hóa, hiệu suất được cải thiện đến 15%, tiết kiệm được 50 giờ lao động/tháng.
 • Các quy trình bảo mật được cập nhật và thực thi, đảm bảo giảm 20% rủi ro.
 • Đã viết script để tự động cập nhật phần mềm, tiết kiệm 3 giờ/tháng cho lập trình viên.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

SQL Developer Skills: Oracle, Database Architecture, SSIS, PL/SQL, Security, Common Table Expressions, Creating Reports, Interpersonal Skills, Collaboration, Communication, every other skill and then some...

Cách viết các phần bổ sung cho CV tìm việc SQL Developer

Nếu CV của bạn vẫn chưa đủ đầy đặn, có thể cân nhắc bổ sung phần Thông tin khác trong CV. Ở phần này có thể đưa ra:

Chứng chỉ  
Chứng chỉ IT sẽ làm đẹp bất kỳ bản CV nào. Cố gắng bổ sung để làm hồ sơ của mình nặng đo hơn nhé! 

Một số khóa học tham khảo:
OCA – Oracle Database SQL Certified Associate.
Microsoft SQL Certification.

Tình nguyện/ Ngoại khóa

Ngoại ngữ

Sở thích

Professional Website Portfolio

Bạn có hàng trăm những dự án lập trình muốn thể hiện với trưởng bộ phận và NTD? Hãy để đường link các portfolio chuyên nghiệp vào CV. Họ sẽ dễ dàng hình dung được kết quả lao động và năng lực của bạn hơn. 

Ví dụ cách viết phần Bổ sung cho CV SQL Developer:

Conferences
2017 DEVintersection - Spoke on a panel about SSIS Development
2016 PASS Summit - Spoke on panel about Oracle integration

Publications
Article on SSIS published in Oracle Blogs
Article on Common Table Expressions published in WebAppers

Awards
Recipient, Most Valuable Tech Employee 2016, TopCV Vietnam
 

Additional Activities
Member, Women in Technology
Volunteer to walk dogs monthly at Arroyo County Shelter
Lead a weekly mountain biking club

Cách viết Cover Letter tìm việc SQL Developer

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng

Kính gửi anh/chị [Tên],

Đoạn 1: Bạn đang ứng tuyển vị trí gì, công ty nào, vì sao bạn biết đến vị trí này? Một lý do (kỹ năng, kinh nghiệm gì) khiến bạn nghĩ rằng mình hợp vị trí này. Một số điều bạn thích về tổ chức.

Đoạn 2: Kể về những bằng cấp, chứng chỉ, kỹ năng , quá trình học tập cố gắng của bạn để trau dồi bản thân phù hợp với công việc như thế nào. Mong muốn đóng góp gì cho công ty?

Đoạn 3: Kết thư ngỏ ý về một buổi phỏng vấn để trao đổi kỹ hơn về những kỹ năng và giá trị bạn có thể làm.

Xin cảm ơn,

[Tên bạn]

Bạn có thể tham khảo các mẫu Cover Letter ứng tuyển CV SQL Developer của TopCV tại đây.

_____

Trên đây là những hướng dẫn để bạn có một bản CV SQL Developer thật chi tiết. Nếu bạn muốn dịch CV Việt-Anh hoặc được tư vấn CV bởi chuyên gia, hãy đăng ký tư vấn CV cùng TopCV tại đây.

Nếu bạn có góp ý thêm cho nội dung bài viết, vui lòng gửi ý kiến đóng góp qua email: huongnghiep@topcv.vn.

Thẻ: Viết cv

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.