CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Mục lục:

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng là những người vô cùng quan trọng trong một ngân hàng. Họ đóng vai trò lớn trong việc mang lại lợi nhuận cho tổ chức, đồng thời cũng đảm nhận nhiều trách nhiệm và nhiểu rủi ro nghiệp vụ. Nếu bạn đang nhắm tới vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, trước tiên cần gây được ấn tương tốt với NTD. Vì những vị trí này sẽ được tuyển chọn rất kỹ càng giữa hàng trăm ứng viên. 

Bài viết hướng dẫn này sẽ giúp ứng viên:

 • Học cách viết CV ứng tuyển Chuyên viên hỗ trợ tín dụng để tăng cơ hội mời phỏng vấn.
 • Mẹo bỏ túi cách viết phần Kỹ năng và Thành tựu trong CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng .
 • Cách mô tả Kinh nghiệm làm việc trong CV ứng tuyển Chuyên viên hỗ trợ tín dụng phù hợp nhất với mô tả công việc.

Cấu trúc tốt nhất cho một bản CV tìm việc Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Về cấu trúc, CV tìm việc Chuyên viên hỗ trợ tín dụng:

 • Đặt họ tên, thông tin liên hệ to và rõ ràng nhất ở phần đầu CV. 
 • Thời gian kinh nghiệm cần sắp xếp theo thứ tự: Từ gần nhất đến xa nhất.
 • Nên sử dụng các font chữ cơ bản như Arial, Calibri, Quicksand, Time News Roman. Trình bày CV dễ đọc với các đầu mục to rõ, các khoảng trắng được sắp xếp hợp lý. Nếu bạn chưa tự tin về khả năng trình bày CV của mình, hãy tham khảo các mẫu CV của TopCV.
 • Để tránh bị lỗi định dạng, hãy luôn luôn gửi định dạng PDF cho nhà tuyển dụng.

Về nội dung, những mục chính cần xuất hiện trong CV của Chuyên viên hỗ trợ tín dụng:

 • Header: Bao gồm tên nổi bật nhất, ảnh nếu có và thông tin liên hệ. 
 • Tóm tắt/ Mục tiêu nghề nghiệp: 2-3 dòng ngắn gọn mô tả bản thân và những đặc điểm, tính cách của bản thân phù hợp làm Chuyên viên hỗ trợ tín dụng.
 • Kinh nghiệm làm việc: Các mốc thời gian công việc cùng với mô tả chi tiết nhiệm vụ và thành tựu, kết quả.
 • Học vấn: Mô tả ngắn gọn bằng cấp và quá trình đào tạo cũng như những chứng chỉ, chứng nhận.
 • Kỹ năng: Danh sách ngắn gọn những kỹ năng của 1 người làm Chuyên viên hỗ trợ tín dụng.
 • Thông tin khác: Bổ sung những thông tin khác muốn NTD biết bao gồm giải thưởng, chứng chỉ, chứng nhận, sở thích, … 

Cách viết Mục tiêu/ Mô tả cho CV tìm việc Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Với phần Mục tiêu/ Mô tả cho CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng nên viết cô đọng nhất có thể với những điểm nhấn trong kinh nghiệm (Số liệu, thành tích). Nhiều người viết quá chung chung, số khác lại viết quá dài dòng, chiếm khoảng không gian của những nội dung khác. Tốt nhất là chỉ nên viết 1 đoạn văn ngắn 3-4 dòng.

Với đoạn văn ngắn như vậy, có thể chọn viết Mô tả ngắn gọn bản thân hoặc Mục tiêu nghề nghiệp. Về cơ bản thì chuyên gia khuyên rằng:

 • Viết Tóm tắt khi bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc Chuyên viên hỗ trợ tín dụng hoặc các công việc liên quan.
 • Viết Mục tiêu nghề nghiệp với những bạn mới tốt nghiệp hoặc ứng tuyển những vị trí level thấp hoặc mới chuyển nghề sang công việc này.

Cách viết hay cho phần Tóm tắt/ Mục tiêu cho Nhân viên tư vấn căn hộ là hãy đảm bảo ít nhất 3 ý:

 • Background của bạn (Bạn học ngành gì, có kinh nghiệm lĩnh vực gì, bao nhiêu năm?).
 • Một vài kỹ năng thế mạnh (có liên quan đến công việc tư vấn căn hộ, bất động sản).
 • Mục tiêu về nghề nghiệp, vị trí cụ thể hướng đến trong 2-3 năm tới.

Lưu ý không sử dụng đại từ ngôi thứ nhất như I, Me, My… và lược bỏ những từ ngữ không cần thiết để giữ đoạn văn ngắn gọn nhất có thể. 

Cách viết phần Kinh nghiệm trong CV tìm việc Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

 • Bắt đầu ghi những công việc đã làm hoặc có liên quan theo thứ tự từ gần đây nhất, cho đến xa nhất.
 • Những phần không thể thiếu đó là: Tên công việc, Tên công ty/ tổ chức, thời gian làm việc, 5-6 gạch đầu dòng mô tả trách nhiệm và thành tựu của mình.
 • Bổ sung số liệu thể hiện công việc đã đạt chỉ tiêu và kết quả như thế nào. Càng chi tiết càng tốt! Đừng chỉ liệt kê ra những công việc, vì như vậy không thể hiện được năng lực làm việc. 
 • Sử dụng các động từ mô tả mạnh, thuật ngữ ngành, những con số %, đơn vị tỷ lệ để khơi gợi hình dung của NTD để bắt đầu mỗi gạch đầu dòng mô tả kinh nghiệm.
 • Cuối cùng và quan trọng nhất là phải điều chỉnh nội dung CV cho phù hợp với yêu cầu công việc liên quan. Mỗi công ty có thể yêu cầu những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau cho cùng một vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng.
 • Chú ý với mỗi dòng mô tả kinh nghiệm nên chứa hoặc chứng minh cho một kỹ năng bạn đã/ sẽ ghi ở phần Kỹ năng.

Ví dụ cách viết Kinh nghiệm cho CV Hỗ trợ tín dụng:

SENIOR CREDIT OFFICER, VP BANK
12/2016 - PRESENT
Hanoi, Vietnam

 • Initiation and tracking of Legal report and Valuation report for Mortgage cases to vendor along with query submission, query communication, system updating of final reports and coordination of runner boys for submissions and collection of files.
 • Provide sound advice and solutions utilizing established customer service framework.
 • Utilize existing data entry skills ensuring speed and accuracy are balanced out.
 • Make decisions in order to mitigate loss.
 • Promote a credit culture that is dynamic and client centric, while maintaining portfolio quality in line with Key’s moderate credit risk appetite.
 • Position Job reports to: Credit Manager.
 • Direct Reports to the Position.
 • Develop and maintain standardized policies and procedures to assure the effective delivery of Credit Products for the bank and enhance the overall quality of the Bank’s loan portfolio.
 • Create strategies that keep the Bank’s loan portfolio within the realm of Scottrade’s risk appetite.

(Bản tiếng việt)

Chuyên Viên Tín Dụng, Ngân hàng VP BANK
12/2016 - Hiện tại
Hà Nội, Vietnam

 • Khởi tạo và theo dõi Báo cáo pháp lý và Báo cáo định giá cho các trường hợp Thế chấp cho nhà cung cấp cùng với việc gửi câu hỏi, giao tiếp bằng cách đặt câu hỏi, cập nhật hệ thống các báo cáo cuối cùng và điều phối để đệ gửi đơn và thu thập hồ sơ.
 • Cung cấp lời khuyên và giải pháp hợp lý sử dụng khuôn khổ dịch vụ khách hàng đã được thiết lập.
 • Sử dụng các kỹ năng nhập dữ liệu hiện có để đảm bảo cân bằng tốc độ và chính xác.
 • Đưa ra các quyết định để giảm thiểu tổn thất.
 • Thúc đẩy văn hóa tín dụng năng động và lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời duy trì chất lượng danh mục đầu tư của KEY phù hợp với kế hoạch rủi ro tín dụng.
 • Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Tín Dụng.
 • Xây dựng và duy trì các chính sách và thủ tục chuẩn hóa để đảm bảo việc cung cấp các Sản phẩm Tín dụng cho ngân hàng một cách hiệu quả và nâng cao chất lượng tổng thể của danh mục cho vay của Ngân hàng.
 • Tạo các chiến lược để giữ cho danh mục cho vay của Ngân hàng phù hợp với nhu cầu rủi ro của Scottrade.

Cách viết phần Học vấn trong CV tìm việc Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Một số nội dung cần có trong phần Học vấn trong CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng:

 • Liệt kê tên các cơ sở đào tạo, trường, bằng cấp, niên khóa đào tạo.
 • Kinh nghiệm ngoại khóa khi đi học.
 • Có thể nêu thêm các dự án nghiên cứu đã tham gia.
 • Chứng chỉ/ chứng nhận/ vinh danh .
 • GPA không cần thiết ghi vào nhưng nếu điểm cao xuất sắc thì nêu ra cũng tốt.

Để phần học vấn trở nên nổi bật hơn thì có thể bổ sung thêm các khóa học về ngắn hạn và Online, chứng chỉ đào tạo về kế toán, tài chính - ngân hàng, giao tiếp, ...

Cách viết phần Kỹ năng trong CV tìm việc Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Một số kỹ năng tham khảo viết CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng:

Hard Skills

Soft Skills

Loan Portfolio Skills/ Kỹ năng cho vay theo danh mục đầu tư

Risk Management Skills/ Kỹ năng quản lý rủi ro

Credit Risk Skills/ Kỹ năng đánh giá rủi ro tín dụng

Credit Reports Skills/ Kỹ năng làm báo cáo tín dụng

Financial Statements Skills/ Kỹ năng xem báo cáo tài chính

Credit Analysis Skills/ Kỹ năng phân tích tín dụng

Real Estate Skills/ Kỹ năng đánh giá Bất Động Sản

Portfolio Skills/ Kỹ năng làm danh mục đầu tư

Customer Service Skills/ Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Credit Policy Skills/ Kỹ năng làm chính sách tín dụng

Credit Quality Skills/ Kỹ năng đánh giá chất lượng tín dụng

Underwriting Guidelines Skills/ Kỹ năng hướng dẫn bảo lãnh 

Ensure Compliance/ Khả năng đảm bảo tuân thủ

Risk Ratings Skills/ Kỹ năng đánh giá rủi ro

Interpersonal Skills/ Kỹ năng giao tiếp.

Presentation Skills/ Kỹ năng thuyết trình.

Critical Thinking/ Tư duy phản biện.

Teamwork Skills/ Kỹ năng làm việc nhóm.

Written and Verbal Communication/ Kỹ năng trình bày văn bản.

Attention to Detail/ Khả năng chú ý chi tiết.

Active Listening/ Lắng nghe chủ động.

Problem Solving Skills/ Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Time Management Skills/ Kỹ năng quản lý thời gian.

Organizational Skills/ Kỹ năng tổ chức.

Ngoài ra ở Việt Nam nhiều yêu cầu tuyển dụng sẽ đòi hỏi ứng viên về kỹ năng Tiếng Anh và Tin học, sự chính xác, cẩn thận tỉ mỉ để đáp ứng công việc. 

Tuy nhiên, một danh sách kỹ năng thôi vẫn chưa đủ. Bạn cần biết cách đưa Kỹ năng vào trong CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng cho ấn tượng:

 • Đầu tiên làm danh sách liệt kê tất cả những kỹ năng bạn có. Nếu chưa có kinh nghiệm thì liệt kê những kinh nghiệm có liên quan đến công việc đã có.
 • Đọc kỹ JD và xác định từ khóa nổi bật và bắt buộc có. Ghi lại vào 1 danh sách thứ hai.
 • Nối kết 2 danh sách trên để chọn ra những kỹ năng chung công ty yêu cầu mà bạn đang sở hữu.
 • Viết tách riêng Kỹ năng thành một phần nổi bật trong CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng.
 • Minh chứng cho những kỹ năng này trong phần Kinh nghiệm làm việc, Hoạt động hoặc Học vấn, Chứng chỉ để tăng tính thuyết phục.
 • Tham khảo kỹ thuật Keywords và Buzzwords. Hiểu đơn giản là chọn lọc từ khóa những yêu cầu mà công ty cần về kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn. Rồi những đặc điểm về văn hóa, thương hiệu của công ty (tìm kiếm thông tin trên Google, Website công ty) để cố gắng đưa những từ khóa đó xen kẽ vào các phần nội dung trong CV của bạn. Đương nhiên là chỉ những gì đúng về kinh nghiệm, kỹ năng của bạn thôi nhé. Tránh nói không hay những thứ mình không có, vì NTD hoàn toàn có cách để kiểm tra điều đó.

Cách viết các phần bổ sung cho CV tìm việc Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nếu CV của bạn vẫn chưa đủ đầy đặn, có thể cân nhắc bổ sung phần Thông tin khác trong CV. Ở phần này có thể đưa ra:

 • Chứng chỉ.
 • Tình nguyện/ Ngoại khóa.
 • Ngoại ngữ.
 • Sở thích.
 • Professional Website/ Linkedin Portfolio.

Cách viết Cover Letter tìm việc Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng

Kính gửi anh/chị [Tên],

Đoạn 1: Bạn đang ứng tuyển vị trí gì, công ty nào, vì sao bạn biết đến vị trí này? Một lý do (kỹ năng, kinh nghiệm gì) khiến bạn nghĩ rằng mình hợp vị trí này. Một số điều bạn thích về tổ chức.

Đoạn 2: Kể về những lần bạn sử dụng kỹ năng tốt để đem lại hiệu quả cho công ty và đạt thành tích như thế nào. Mong muốn đóng góp gì cho công ty?

Đoạn 3: Kết thư ngỏ ý về một buổi phỏng vấn để trao đổi kỹ hơn về những kỹ năng và giá trị bạn có thể làm.

Xin cảm ơn,

[Tên bạn]

Bạn có thể tham khảo các mẫu Cover Letter ứng tuyển CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng của TopCV tại đây.

_____

Trên đây là những hướng dẫn để bạn có một bản CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng thật chi tiết. Nếu bạn muốn dịch CV Việt-Anh hoặc được tư vấn CV bởi chuyên gia, hãy đăng ký tư vấn CV cùng TopCV tại đây.

Nếu bạn có góp ý thêm cho nội dung bài viết, vui lòng gửi ý kiến đóng góp qua email: huongnghiep@topcv.vn.

Thẻ: Viết cv

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.