CV Kế toán kho

Mục lục:

Kế toán kho là công việc mơ ước, phù hợp với điểm mạnh của bạn? Vấn đề là có hàng trăm người như bạn đang ứng tuyển cho cùng một công việc này. Điều quan trọng là  gây được ấn tương tốt với NTD qua bản CV. Vì những vị trí này sẽ được công ty tuyển chọn rất kỹ càng!

Bài viết hướng dẫn này sẽ giúp ứng viên:

 • Học cách viết CV ứng tuyển Kế toán kho để tăng cơ hội mời phỏng vấn.
 • Mẹo bỏ túi cách viết phần Kỹ năng và Thành tựu trong CV Kế toán kho.
 • Cách mô tả Kinh nghiệm làm việc trong CV ứng tuyển Kế toán kho phù hợp nhất với mô tả công việc.

Cấu trúc tốt nhất cho một bản CV tìm việc Kế toán kho

Về cấu trúc, CV tìm việc Kế toán kho:

 • Đặt họ tên, thông tin liên hệ to và rõ ràng nhất ở phần đầu CV. 
 • Thời gian kinh nghiệm cần sắp xếp theo thứ tự: Từ gần nhất đến xa nhất.
 • Nên sử dụng các font chữ cơ bản như Arial, Calibri, Quicksand, Time News Roman. Trình bày CV dễ đọc với các đầu mục to rõ, các khoảng trắng được sắp xếp hợp lý. Nếu bạn chưa tự tin về khả năng trình bày CV của mình, hãy tham khảo các mẫu CV của TopCV.
 • Để tránh bị lỗi định dạng, hãy luôn luôn gửi định dạng PDF cho nhà tuyển dụng.

Về nội dung, những mục chính cần xuất hiện trong CV của Kế toán kho:

 • Header: Bao gồm tên nổi bật nhất, ảnh nếu có và thông tin liên hệ. 
 • Tóm tắt/ Mục tiêu nghề nghiệp: 2-3 dòng ngắn gọn mô tả bản thân và những đặc điểm, tính cách của bản thân phù hợp làm Chuyên viên hỗ trợ tín dụng.
 • Kinh nghiệm làm việc: Các mốc thời gian công việc cùng với mô tả chi tiết nhiệm vụ và thành tựu, kết quả.
 • Học vấn: Mô tả ngắn gọn bằng cấp và quá trình đào tạo cũng như những chứng chỉ, chứng nhận.
 • Kỹ năng: Danh sách ngắn gọn những kỹ năng của 1 người làm Kế toán kho.
 • Thông tin khác: Bổ sung những thông tin khác muốn NTD biết bao gồm giải thưởng, chứng chỉ, chứng nhận, sở thích, … 

Cách viết Mục tiêu/ Mô tả cho CV tìm việc Kế toán kho

Với phần Mục tiêu/ Mô tả cho CV Kế toán kho nên viết cô đọng nhất có thể với những điểm nhấn trong kinh nghiệm (Số liệu, thành tích). Nhiều người viết quá chung chung, số khác lại viết quá dài dòng, chiếm khoảng không gian của những nội dung khác. Tốt nhất là chỉ nên viết 1 đoạn văn ngắn 3-4 dòng.

Với đoạn văn ngắn như vậy, có thể chọn viết Mô tả ngắn gọn bản thân hoặc Mục tiêu nghề nghiệp. Về cơ bản thì chuyên gia khuyên rằng:

 • Viết Tóm tắt khi bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc Kế toán kho hoặc các công việc liên quan.
 • Viết Mục tiêu nghề nghiệp với những bạn mới tốt nghiệp hoặc ứng tuyển những vị trí level thấp hoặc mới chuyển nghề sang công việc này.

Cách viết hay cho phần Tóm tắt/ Mục tiêu cho Kế toán kho là hãy đảm bảo ít nhất 3 ý:

 • Background của bạn (Bạn học ngành gì, có kinh nghiệm lĩnh vực gì, bao nhiêu năm?).
 • Một vài kỹ năng thế mạnh (có liên quan đến công việc Kế toán kho).
 • Mục tiêu về nghề nghiệp, vị trí cụ thể hướng đến trong 2-3 năm tới.

Lưu ý không sử dụng đại từ ngôi thứ nhất như I, Me, My… và lược bỏ những từ ngữ không cần thiết để giữ đoạn văn ngắn gọn nhất có thể. 

Ví dụ cách viết Tóm tắt cho CV Kế toán kho có nhiều năm kinh nghiệm

CÁCH VIẾT HAY

Self-motivated, full charge AIPB Certified Bookkeeper with 7+ years' experience. Seeking to deliver bookkeeping excellence to Sumescent, Inc. Saved $4,000/yr at Coraveo by fixing a recurring tax filing error. Installed Quickbooks to cut record-keeping time 35%. At Sysill, cut reporting cost 25%.

(Bản tiếng việt)

Người ghi sổ được chứng nhận AIPB năng động, chịu trách nhiệm toàn diện với hơn 7 năm kinh nghiệm. Tìm cách mang lại sự xuất sắc trong việc ghi sổ kế toán cho Sumescent, Inc. Đã tiết kiệm được 4.000 đô la / năm tại Coraveo bằng cách sửa lỗi khai thuế định kỳ. Đã cài đặt Quickbooks để cắt giảm 35% thời gian lưu trữ hồ sơ. Tại Sysill, cắt giảm 25% chi phí báo cáo.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Bookkeeper with 6 years experience. Skilled in A/R, A/P, payroll, MS Office, Quickbooks, balance sheets, and general ledger.

(Bản tiếng việt)

Nhân viên kế toán với 6 năm kinh nghiệm. Có kỹ năng về A / R, A / P, bảng lương, MS Office, Quickbooks, bảng cân đối và sổ cái.

Ví dụ cách viết Tóm tắt cho CV Kế toán kho chưa có kinh nghiệm

CÁCH VIẾT HAY

Bookkeeper with experience in weekly payroll accounting and accounts payable at a small company. Assisted in setting up payroll and accounts for a startup. Consulted on tax deductions for a book on small business concerns.

(Bản tiếng việt)

Kế toán có kinh nghiệm làm kế toán tiền lương hàng tuần và các khoản phải trả tại một công ty nhỏ. Hỗ trợ thiết lập bảng lương và tài khoản cho một công ty khởi nghiệp. Được tư vấn về các khoản khấu trừ thuế cho một cuốn sách về các mối quan tâm của doanh nghiệp nhỏ.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Bookkeeper with skills in Quickbooks, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, payroll accounting, accounts receivable, accounts payable. Very enthusiastic and ready to start.

(Bản tiếng việt)

Nhân viên kế toán có kỹ năng về Quickbooks, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, kế toán tiền lương, công nợ phải thu, phải trả. Rất nhiệt tình và sẵn sàng để bắt đầu.

Cách viết phần Kinh nghiệm trong CV tìm việc Kế toán kho

 • Bắt đầu ghi những công việc đã làm hoặc có liên quan theo thứ tự từ gần đây nhất, cho đến xa nhất.
 • Những phần không thể thiếu đó là: Tên công việc, Tên công ty/ tổ chức, thời gian làm việc, 5-6 gạch đầu dòng mô tả trách nhiệm và thành tựu của mình.
 • Bổ sung số liệu thể hiện công việc đã đạt chỉ tiêu và kết quả như thế nào. Càng chi tiết càng tốt! Đừng chỉ liệt kê ra những công việc, vì như vậy không thể hiện được năng lực làm việc. 
 • Sử dụng các động từ mô tả mạnh, thuật ngữ ngành, những con số %, đơn vị tỷ lệ để khơi gợi hình dung của NTD để bắt đầu mỗi gạch đầu dòng mô tả kinh nghiệm.
 • Cuối cùng và quan trọng nhất là phải điều chỉnh nội dung CV cho phù hợp với yêu cầu công việc liên quan. Mỗi công ty có thể yêu cầu những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau cho cùng một vị trí Kế toán kho.
 • Chú ý với mỗi dòng mô tả kinh nghiệm nên chứa hoặc chứng minh cho một kỹ năng bạn đã/ sẽ ghi ở phần Kỹ năng.

Ví dụ cách viết Kinh nghiệm cho CV Kế toán kho:

CÁCH VIẾT HAY

Full Charge Bookkeeper, TopCV Inc

2012 - 2017

 • Performed all bookkeeping tasks for mid-sized software development firm. Handled payroll, monthly financial statements, taxes, and A/R, A/P.
 • Found a recurring error in tax filing procedures. Saved $4,000/year forever.
 • Implemented Quickbooks system to cut record-keeping time 35%.
 • Communicated with upper management to install new A/R system that resulted in 25% less phone time

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Kế toán tổng hợp TopCV Inc

2012 - 2017

 • Đã thực hiện tất cả các công việc ghi sổ kế toán cho công ty phát triển phần mềm có quy mô vừa. Đã xử lý bảng lương, báo cáo tài chính hàng tháng, thuế và A /R, A/P.
 • Đã tìm thấy một lỗi lặp lại trong thủ tục khai thuế. Tiết kiệm $4.000/năm.
 • Triển khai hệ thống Quickbooks để cắt giảm 35% thời gian lưu trữ hồ sơ.
 • Liên hệ với quản lý cấp trên để cài đặt hệ thống A / R mới giúp giảm 25% thời gian sử dụng điện thoại

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Full Charge Bookkeeper, TopCV Inc

2012 - 2017

 • Performed all bookkeeper duties in a mid-sized software development firm.
 • In charge of all payroll accounting.
 • Responsible for accounts receivable.
 • Handled accounts payable, including all billing.
 • In charge of sending out bi-monthly payroll checks.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

Kế toán tổng hợp, TopCV Inc

2012 - 2017

 • Thực hiện tất cả các nhiệm vụ kế toán trong một công ty phát triển phần mềm quy mô trung bình.
 • Phụ trách toàn bộ tínhlương.
 • Chịu trách nhiệm về các khoản phải thu.
 • Xử lý các khoản phải trả, bao gồm tất cả các khoản thanh toán.
 • Phụ trách gửi séc bảng lương hai tháng một lần.

Cách viết phần Học vấn trong CV tìm việc Kế toán kho

Một số nội dung cần có trong phần Học vấn trong CV Kế toán kho:

 • Liệt kê tên các cơ sở đào tạo, trường, bằng cấp, niên khóa đào tạo.
 • Kinh nghiệm ngoại khóa khi đi học.
 • Có thể nêu thêm các dự án nghiên cứu đã tham gia.
 • Chứng chỉ/ chứng nhận/ vinh danh.
 • GPA không cần thiết ghi vào nhưng nếu điểm cao xuất sắc thì nêu ra cũng tốt.

Để phần học vấn trở nên nổi bật hơn thì có thể bổ sung thêm các khóa học về ngắn hạn và Online, chứng chỉ đào tạo về kế toán, tài chính - ngân hàng, giao tiếp, ...

Cách viết phần Kỹ năng trong CV tìm việc Kế toán kho

Một số kỹ năng tham khảo viết CV Kế toán kho:

 • Nắm vững kiến thức chuyên môn, có nền tảng về kế toán từ trên ghế giảng đường.
 • Sử dụng máy tính tin học văn phòng thành thạo.
 • Sử dụng phần mềm kế toán.
 • Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Ngoài ra tham khảo danh sách kỹ năng Kế toán kho bằng Tiếng Anh sau:

Hard Skills

Soft Skills

Quickbooks/ Kỹ năng sử dụng phần mềm Quickbooks

Account Payable/ Kế toán phải trả

Accounts Receivable/ Kế toán phải thu

Balance Sheets/ Làm bảng cân đối

Payroll Accounting/ Tính lương

MS Office/ Kỹ năng sử dụng Microsoft Office

Billing/ Kỹ năng thanh toán

Tax Caculations/ Tính thuế

General Ledger/ Làm việc với sổ cái

Attention to Detail/Khả năng chú ý chi tiết

Communication/ Kỹ năng giao tiếp

Critical Thinking/ Tư duy phản biện

Error Detection/ Khả năng phát hiện lỗi sai

Problem Solving/ Kỹ năng giải quyết vấn đề

Interpersonal Skills/ Kỹ năng giao tiếp

Self Motivated/ Kỹ năng tự tạo động lực

Honest/ Thành thật

Dependable/ Khả năng tạo sự tin tưởng

Tuy nhiên, một danh sách kỹ năng thôi vẫn chưa đủ. Bạn cần biết cách đưa Kỹ năng vào trong CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng cho ấn tượng:

 • Đầu tiên làm danh sách liệt kê tất cả những kỹ năng bạn có. Nếu chưa có kinh nghiệm thì liệt kê những kinh nghiệm có liên quan đến công việc đã có.
 • Đọc kỹ JD và xác định từ khóa nổi bật và bắt buộc có. Ghi lại vào 1 danh sách thứ hai.
 • Nối kết 2 danh sách trên để chọn ra những kỹ năng chung công ty yêu cầu mà bạn đang sở hữu.
 • Viết tách riêng Kỹ năng thành một phần nổi bật trong CV Kế toán kho.
 • Minh chứng cho những kỹ năng này trong phần Kinh nghiệm làm việc, Hoạt động hoặc Học vấn, Chứng chỉ để tăng tính thuyết phục.
 • Tham khảo kỹ thuật Keywords và Buzzwords. Hiểu đơn giản là chọn lọc từ khóa những yêu cầu mà công ty cần về kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn. Rồi những đặc điểm về văn hóa, thương hiệu của công ty (tìm kiếm thông tin trên Google, Website công ty) để cố gắng đưa những từ khóa đó xen kẽ vào các phần nội dung trong CV của bạn. Đương nhiên là chỉ những gì đúng về kinh nghiệm, kỹ năng của bạn thôi nhé. Tránh nói không hay những thứ mình không có, vì NTD hoàn toàn có cách để kiểm tra điều đó.

Cách viết các phần bổ sung cho CV tìm việc Kế toán kho

Nếu CV của bạn vẫn chưa đủ đầy đặn, có thể cân nhắc bổ sung phần Thông tin khác trong CV. Ở phần này có thể đưa ra:

 • Chứng chỉ.
 • Tình nguyện/ Ngoại khóa.
 • Ngoại ngữ.
 • Sở thích.
 • Professional Website/ Linkedin Portfolio.

Cách viết Cover Letter tìm việc Kế toán kho

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng

Kính gửi anh/chị [Tên],

Đoạn 1: Bạn đang ứng tuyển vị trí gì, công ty nào, vì sao bạn biết đến vị trí này? Một lý do (kỹ năng, kinh nghiệm gì) khiến bạn nghĩ rằng mình hợp vị trí này. Một số điều bạn thích về tổ chức.

Đoạn 2: Kể về những lần bạn sử dụng kỹ năng tốt để đem lại hiệu quả cho công ty và đạt thành tích như thế nào. Mong muốn đóng góp gì cho công ty?

Đoạn 3: Kết thư ngỏ ý về một buổi phỏng vấn để trao đổi kỹ hơn về những kỹ năng và giá trị bạn có thể làm.

Xin cảm ơn,

[Tên bạn]

Bạn có thể tham khảo các mẫu Cover Letter ứng tuyển CV Kế toán kho của TopCV tại đây.

_____

Trên đây là những hướng dẫn để bạn có một bản CV Chuyên viên hỗ trợ tín dụng thật chi tiết. Nếu bạn muốn dịch CV Việt-Anh hoặc được tư vấn CV bởi chuyên gia, hãy đăng ký tư vấn CV cùng TopCV tại đây.

Nếu bạn có góp ý thêm cho nội dung bài viết, vui lòng gửi ý kiến đóng góp qua email: huongnghiep@topcv.vn.

Thẻ: Viết cv

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.