Mẫu CV tiếng Việt - Chuyên Nghiệp 1

  • Mẫu CV thiết kế tập chuyên nghiệp, tập trung vào hình ảnh của ứng viên, phù hợp với các vị trí yêu cầu ngoại hình
  • Ngôn ngữ: CV Tiếng Việt
  • Nội dung mẫu: Nội dung mẫu CV Tiếng Việt
  • Phong cách: Mẫu CV Chuyên Nghiệp 1
  • Gợi ý cách viết CV chi tiết kèm ví dụ
  • Tương tác trực quan
  • Tải CV về máy dạng PDF

Mẫu CV thiết kế tập chuyên nghiệp, tập trung vào hình ảnh của ứng viên, phù hợp với các vị trí yêu cầu ngoại hình. Đặc trưng của mẫu CV này là có hình ảnh đại diện to và dài ở phía cột phải đi kèm với thiết kế bắt mắt.

Phù hợp ứng tuyển vào 1000+ công ty

Góp ý, đánh giá của bạn về mẫu CV này