Mẫu CV tiếng Việt - Kỹ Sư Phần Mềm

  • Mẫu CV tiêu chuẩn phù hợp với ứng viên ngành IT
  • Ngôn ngữ: CV Tiếng Việt
  • Nội dung mẫu: Nội dung mẫu CV Tiếng Việt
  • Phong cách: Mẫu CV Kỹ Sư Phần Mềm
  • Gợi ý cách viết CV chi tiết kèm ví dụ
  • Tương tác trực quan
  • Tải CV về máy dạng PDF

Mẫu CV tiêu chuẩn dành riêng cho các bạn thuộc ngành IT như: lập trình viên web, mobile, phần cứng. Điểm đặc biệt của mẫu CV này là có mục riêng cho phép bạn ghi chi tiết các dự án đã làm.

Phù hợp ứng tuyển vào 1000+ công ty

Góp ý, đánh giá của bạn về mẫu CV này