CV Gia sư/ giáo viên dạy kèm

Mục lục:

Công việc gia sư là một công việc làm thêm của rất nhiều bạn sinh viên và cả những giáo viên/ giảng viên. Nhiều nơi khi ứng tuyển các vị trí gia sư bạn sẽ được yêu cầu nộp một bản CV. Vậy viết CV gia sư/ giáo viên dạy kèm như thế nào cho nổi bật? 

Trong bài viết này, bạn sẽ nắm được:

 • Cách viết CV gia sư/ dạy kèm để được mời phỏng vấn nhiều hơn.
 • Mẹo bỏ túi để thể hiện kỹ năng và thành tựu trong CV tìm việc gia sư/ dạy kèm.
 • Cách mô tả kinh nghiệm trong một CV tìm việc gia sư/ dạy kèm.

Cấu trúc tốt nhất cho một bản CV tìm việc gia sư/ dạy kèm

NTD có thể đọc cả trăm CV cho vị trí này, vì vậy bạn cần trình bày CV cho gọn gàng, dễ nhìn và logic nhất có thể. Bản CV gia sư/ dạy kèm không cần quá sáng tạo nhưng nên thể hiện được sự chuyên nghiệp và chỉn chu. Đây có thể là ấn tượng đầu của họ về phong cách làm việc của bạn.  

Trong CV gia sư/ dạy kèm:

 • Thời gian kinh nghiệm cần sắp xếp theo thứ tự: Từ gần nhất đến xa nhất.
 • Nên sử dụng các font chữ cơ bản như Arial, Calibri, Quicksand, Time News Roman. Trình bày CV dễ đọc với các đầu mục to rõ, các khoảng trắng được sắp xếp hợp lý. Nếu bạn chưa tự tin về khả năng trình bày CV của mình, hãy tham khảo các mẫu CV của TopCV.
 • Để tránh bị lỗi định dạng, hãy luôn luôn gửi định dạng PDF cho nhà tuyển dụng.

Cách viết Mục tiêu/ Mô tả cho CV tìm việc gia sư/ dạy kèm.

Hãy bắt đầu bản CV với phần mô tả hoặc mục tiêu của bạn. Ở đây lưu ý, phần mô tả sẽ phù hợp cho những bạn đã có kinh nghiệm nhất định làm gia sư/ dạy kèm. Còn nếu bạn là người mới, ít hoặc chưa có kinh nghiệm thì nêu Mục tiêu nghề nghiệp sẽ hợp lý hơn.

Cùng xem một ví dụ về CV của một gia sư!

CÁCH VIẾT CHƯA HAY
NTA Certified Tutor with 5 years' experience, seeking a tutor position. Skilled in math, English, history, interpersonal skills, SAT, and ACT tutoring.

(Bản tiếng việt)

Chứng chỉ trợ giảng với 5 năm kinh nghiệm, đang tìm kiếm một vị trí gia sư. Có kỹ năng về toán, tiếng Anh, lịch sử, kỹ năng giao tiếp cá nhân, dạy kèm SAT và ACT.

=> Phần mô tả này còn quá chung chung, chưa nêu rõ được những thành tựu của mình trong quá trình làm gia sư/ dạy kèm. Để tăng tính thuyết phục nên bổ sung thêm các thành tựu.

CÁCH VIẾT HAY
Friendly, NTA Certified Tutor with 5+ years of experience, seeking a position with Chegg. Highly skilled in math, English, and ACT/SAT tutoring. Scored in the top 1% or better on the SAT, ACT, and GMAT. Maintained 95% positive feedback from clients, and raised grades one letter grade for most.

(Bản tiếng việt)

Gia sư thân thiện, được chứng nhận NTA với hơn 5 năm kinh nghiệm, đang tìm kiếm một vị trí với Chegg. Có kỹ năng cao trong việc dạy kèm toán, tiếng Anh và ACT / SAT. Được điểm trong top 1% trở lên trong SAT, ACT và GMAT. Duy trì 95% phản hồi tích cực từ khách hàng và hầu hết học viên đều nâng cao ít nhất một chữ cái.

=> Phần mô tả hay vì nêu rõ những thành tựu, kinh nghiệm và được chứng mình bằng con số tạo ấn tượng tốt và thuyết phục NTD hơn.

Bạn chưa có kinh nghiệm? Khôn ngoan hơn đó là viết về mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. Dưới đây là ví dụ về cách viết hay và chưa hay mục tiêu nghề nghiệp với CV gia sư/ dạy kèm.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY 
Entry-level tutor seeking clients or a new position. Little tutoring experience so far but I'm great with people and a solid teacher.

(Bản tiếng việt)

Gia sư đầu vào đang tìm kiếm khách hàng hoặc một vị trí mới. Cho đến hiện tại, kinh nghiệm dạy kèm ít nhưng tôi tốt với mọi người và một giáo viên vững chắc.

CÁCH VIẾT HAY 
Enthusiastic tutor, skilled in ACT and SAT tutoring. Raised one student's score on the SATs from 1100 combined to 1400. Graduated with a 3.9 GPA from Foreign Trade University Hanoi and led a popular peer tutoring group for three years. Scored in the top 0.06% in the nation on the SATs.

(Bản tiếng việt)

Gia sư nhiệt tình, có kỹ năng dạy kèm ACT và SAT. Từng dạy một học sinh trong kỳ thi SAT tiến bộ từ 1100 lên 1400. Tốt nghiệp với điểm trung bình 3,9 tại Đại học Ngoại thương Hà Nội và dẫn đầu một nhóm dạy kèm nổi tiếng trong ba năm. Được xếp trong 0,06% hàng đầu trên toàn quốc trong các kỳ thi SAT.

Hãy tùy chỉnh những thành tựu của mình cho phù hợp với từng mô tả công việc gia sư/ dạy kèm bạn ứng tuyển.

Cách viết phần Kinh nghiệm trong CV tìm việc gia sư/ dạy kèm

Bạn nghĩ mình chưa có nhiều kinh nghiệm cho công việc giảng dạy. Hay thậm đây là lần đầu tiên ứng tuyển công việc gia sư/ dạy kèm? Hãy liệt kê ra những công việc gần đây nhất. Đưa ra ít nhất 3-5 gạch đầu dòng mô tả kèm số liệu thành tựu công việc.

Dưới đây là các ví dụ viết phần Kinh nghiệm cho những bạn đã có kinh nghiệm, và cả những bạn chưa có kinh nghiệm.

Ví dụ phần kinh nghiệm cho CV Gia sư/ dạy kèm môn Toán và Tiếng Anh

CÁCH VIẾT HAY 

Math/English Tutor, Proveo Learning

2014-2017

 • Delivered premium math/English tutoring for Common Core, SAT, and ACT.
 • Received 95% positive feedback from clients for effectiveness and friendliness.
 • Raised SAT scores 40% on average for SAT re-test clients.
 • Raised school grades one whole grade level for most students.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Gia sư Toán / Tiếng Anh, Học tại Proveo

2014-2017

 • Dạy kèm toán / tiếng Anh cao cấp cho Common Core, SAT và ACT.
 • Nhận được 95% phản hồi tích cực từ khách hàng về hiệu quả và sự thân thiện.
 • Nâng điểm SAT trung bình lên 40% đối với khách hàng làm lại bài kiểm tra SAT.
 • Hầu hết học sinh tiến bộ ít nhất là một cấp .

=> Phần kinh nghiệm hay vì đã nêu được ít nhất 4 dòng mô tả công việc cùng với những thành tựu bằng số liệu chứng minh cụ thể. NTD dễ dàng hình dung những gì bạn đã làm và đạt được với công việc trước. Chứ không phải sao chép y nguyên một mô tả công việc nào đó.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Math/English Tutor, Proveo Learning

2014-2017

 • Tutored K-18 and SAT, ACT students.
 • Tutored both math and English students.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

Gia sư Toán / Tiếng Anh, Học tại Proveo

2014-2017

 • Dạy kèm học sinh K-18 và SAT, ACT .
 • Phụ đạo cả học sinh toán và tiếng Anh.

=> Cách viết này chưa hay vì chưa nêu được thành tựu công việc với minh chứng cụ thể. Liệt kê những đầu việc chung chung không thể gây ấn tượng với NTD.

Cách viết CV tìm việc gia sư/ dạy kèm cho người chưa có kinh nghiệm:

Mặc dù chưa có kinh nghiệm đi hỗ trợ học tập, bạn có thể dùng kinh nghiệm từ những công việc có liên quan khác. Nhiều kỹ năng giảng dạy có thể được hình thành từ khi làm những công việc khác trong ngành giáo dục, kinh doanh, …

Ví dụ kinh nghiệm cho CV gia sư, dạy kèm chưa có kinh nghiệm

CÁCH VIẾT CHƯA HAY
Tutoring Experience: I haven't worked formally as a tutor yet, but I'm a great teacher.

Other Experience:

 • Whitewater Raft Guide
 • Bartender

CÁCH VIẾT CHƯA HAY
Kinh nghiệm Gia sư: Tôi chưa làm gia sư chính thức, nhưng tôi là một giáo viên tuyệt vời.

Một số kinh nghiệm khác:

 • Hướng dẫn về Whitewater Raft
 • Người pha chế rượu

CÁCH VIẾT HAY
Freelance Tutoring Experience

2016-2017

 • Tutored three different students for the SATs. All final scores were higher than 1500.
 • Received commendations from all students praising empathy, listening, interpersonal skills, and knowledge.
 • One of my students was accepted to Colby College within two months of taking the SATs.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)
Kinh Nghiệm Gia Sư tự do

2016-2017

 • Dạy kèm ba học sinh khác nhau trong kỳ thi SAT. Tất cả các điểm cuối cùng đều cao hơn 1500.
 • Nhận được lời khen từ tất cả học sinh ca ngợi sự đồng cảm, lắng nghe, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và kiến thức.
 • Một trong những học sinh của tôi đã được nhận vào Đại học Colby trong vòng hai tháng sau khi thi SAT.

Cách viết phần Học vấn trong CV tuyển gia sư/ dạy kèm

Bạn có thể không cần bằng cấp về việc giảng dạy. Nhưng vẫn nên có một cố chứng chỉ hay chứng nhận học tập có liên quan và những thành tích cá nhân. 

Một số công việc gia sư và dạy kèm, khách hàng/ học sinh/ phụ huynh vẫn yêu cầu gia sư/ dạy kèm có đủ bằng cấp về sư phạm. Bạn nên lưu ý kỹ về những yêu cầu trong mô tả và thực hiện đúng để tránh bị loại đáng tiếc.

Bạn cần chỉ ra được:

 • Tên trường và địa điểm
 • Niên khóa
 • Bằng cấp

Ví dụ về phần Học vấn trong CV gia sư/ dạy kèm

CÁCH VIẾT HAY

BA in Liberal Arts, Vietnam Education University

 2012-2014

 • Graduated with a 3.9 GPA.
 • Maintained a 4.0 average in all core math and English classes.
 • Led a popular peer tutoring group for six semesters.
 • Received Olympic Mathematics Award for mastery.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Cử nhân Nghệ thuật Tự do, Đại học Sư phạm Việt Nam

 2012-2014

 • Tốt nghiệp với điểm trung bình 3,9.
 • Duy trì điểm trung bình 4,0 trong tất cả các lớp toán và tiếng Anh.
 • Lãnh đạo một nhóm dạy kèm chung khóa trong sáu học kỳ.
 • Đã nhận được giải thưởng Olympic Toán học cho sự thành thạo.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY 
BA in Liberal Arts, Vietnam Education University

2012-2014

 • 3.9 GPA.
 • Received BA degree.
 • Took core math and English classes.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY  (Bản tiếng việt)
Cử nhân Nghệ thuật Tự do, Đại học Sư phạm Việt Nam

2012-2014

 • Điểm trung bình 3.9
 • Đã nhận bằng cử nhân
 • Học chính các lớp toán và tiếng Anh

Cách viết phần Kỹ năng trong CV tìm việc gia sư/ dạy kèm

Khách hàng muốn xem kỹ năng của bạn có phù hợp với mô tả công việc hay không. Hơn thế, họ còn muốn biết bạn có thực sự sở hữu những kỹ năng đó. Hãy cố gắng chứng minh những kỹ năng mình có bằng các kinh nghiệm làm việc và kết quả công việc ở các phần khác.


Một số kỹ năng để đưa vào CV trợ giảng:

Hard Skills

Soft Skills

SAT

ACT

Assessment/ Khả năng đánh giá

Math

English

Chemistry

Physics

Languages

History

Communication/ Kỹ năng giao tiếp

Listening/ Kỹ năng lắng nghe

Patience/ Kiên trì

Role Modeling/ Khả năng sử dụng mô hình vai trò

Friendly Attitude/ Thân thiện

Perceptiveness/ Khả năng nhận thức

Psychology/ Tâm lý

Compassion/ Đam mê với nghề

Dependability/ Khả năng tạo sự tin cậy

Interpersonal Skills/ Kỹ năng giao tiếp


Những kỹ năng liên quan đến tin học và phần mềm dạy học trực tuyến cũng sẽ làm CV gia sư/ dạy kèm của bạn trở nên sáng hơn.

Cách viết các phần bổ sung cho CV tìm việc gia sư/ dạy kèm

Nếu hoàn thiện hết các phần ở trên mà CV của bạn vẫn chưa đủ phong phú, cân nhắc bổ sung thêm một số nội dung sau:

 • Giải thưởng/ Chứng nhận/ Bằng cấp chuyên môn.
 • Sở thích.
 • Hội thảo/ Chương trình chuyên môn đã tham gia.
 • Hoạt động ngoại khóa/ tình nguyện.
 • Các xuất bản.

Ví dụ cách viết thông tin thêm trong CV Gia sư

CÁCH VIẾT CHƯA HAY

Additional Activities

 • I love cats.
 • I like hanging out with my friends.

CÁCH VIẾT CHƯA HAY (Bản tiếng việt)

Một số hoạt đống khác

 • Thích mèo
 • Thích đi ra ngoài với bạn bè

CÁCH VIẾT HAY

Test Scores

1590 SAT Score (Top 0.06%)
36 ACT Score (Highest Score Possible)
780 on the GMAT (Top 1%)

Testimonials

"Kelly has a teacher's heart. She takes the time to understand where I am coming from before she shares her rock-solid knowledge." -Dave Pecunies
"I was sunk until Kelly started tutoring me." -Roger Wharton, 1530 SAT.
"I scored a 760 on the ACT, thanks to Kelly's teaching style." -Donna Charlie
"I went from a solid C student to a solid A student in a few months. Kelly's sessions don't feel like tutoring. She makes it fun." -Chris Blouin

Additional Activities

 • NTA Tutor Conference, 2016-2017.
 • Teach weekly yoga classes at a local studio.
 • Home school two young children.

CÁCH VIẾT HAY (Bản tiếng việt)

Test Scores

1590 Điểm SAT (Điểm top 0,06%)
36 Điểm ACT (Điểm cao nhất)
780 trên GMAT (Điểm top 1%)

Lời khen

"Kelly có trái tim của một nhà giáo. Cô ấy dành thời gian để hiểu tôi đến từ đâu trước khi cô ấy chia sẻ kiến thức vững chắc của mình." -Dave Pecunies
"Tôi từng bị mất phương hướng cho đến khi Kelly bắt đầu dạy kèm cho tôi." -Roger Wharton, 1530 SAT.
"Tôi đã đạt điểm 760 trong kỳ thi ACT, nhờ vào cách giảng dạy của Kelly." -Donna Charlie
"Tôi đã từ một học sinh điểm C thành một học sinh điểm A trong vài tháng. Các buổi học của Kelly không giống như dạy kèm. Cô ấy làm cho nó rất vui." -Chris Blouin

Một số hoạt động khác

 • Hội nghị trợ giảng NTA, 2016-2017.
 • Dạy các lớp yoga hàng tuần tại một studio địa phương.
 • Trường học tại nhà cho hai trẻ nhỏ.

Một mẹo đó là tùy vào từng vị trí trợ giảng mà điều chỉnh nội dung từng phần cụ thể trong CV phù hợp với mô tả công việc.

Cách viết  Cover Letter tìm việc gia sư/ dạy kèm

Khi tìm việc gia sư thì có một Cover Letter đi kèm sẽ tạo sự khác biệt hơn. Điều quan trọng là viết sao cho hay để thuyết phục khách hàng. Một bản CV chỉn chu kèm Cover Letter xúc tích, ấn tượng thể hiện bạn xứng đáng cho vị trí này.

Bạn có thể viết Cover Letter theo mẫu bên dưới:

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng

Kính gửi anh/chị [Tên],

Đoạn 1: Bạn đang ứng tuyển vị trí này, một vài lý do (kỹ năng, kinh nghiệm gì) khiến bạn nghĩ rằng mình hợp vị trí này.

Đoạn 2: Kể một câu chuyện trong quá khứ bạn đã sử dụng kỹ năng trên giúp khách hàng/ học sinh đạt kết quả tốt và sự tiến bộ ra sao.

Đoạn 3: Kết thư.

Xin cảm ơn,

[Tên bạn]

Bạn có thể tham khảo các mẫu Cover Letter của TopCV tại đây.

Cách viết phần Thông tin cá nhân trong CV tìm việc gia sư/ dạy kèm

Ở phần thông tin cá nhân bạn cần có cơ bản:

 • Tên của bạn.
 • Số điện thoại.
 • Email chuyên nghiệp (nên dùng email có tên bạn, là Gmail).
 • Nếu bạn có LinkedIn hoặc một website cá nhân, nên bổ sung vào để có điểm cộng.

_____

Trên đây là những hướng dẫn để bạn có một bản CV gia sư/ giáo viên dạy kèm thật chi tiết. Nếu bạn muốn dịch CV Việt-Anh hoặc được tư vấn CV bởi chuyên gia, hãy đăng ký tư vấn CV cùng TopCV tại đây.

Nếu bạn có góp ý thêm cho nội dung bài viết, vui lòng gửi ý kiến đóng góp qua email: huongnghiep@topcv.vn.

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.