Bài chia sẻ về chiến lược viết CV dành cho những bạn sinh viên mới ra trường và những nguời chưa có nhiều kinh nghiệm.

-------------
Diễn giả: Anh Hiếu Trần
CEO/Founder TOPCV Việt Nam

Tải slide: Chiến lược CV Hoàn Hảo


Phần 1: Cơ bản hiểu biết về CV
-------------
- CV là gì?
- Phân biệt CV với Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịchHồ sơ xin việc
- Bố cục của một CV hoàn chỉnh
- Hướng dẫn viết các mục trong CV (Thông tin cá nhân, Kinh nghiệm làm việc, Học vấn, Kỹ năng, Sở thích...) và lời khuyên

Phần 2: Các lỗi thường gặp khi viết CV
-------------
- Sắp xếp thứ tự thời gian không chính xác
- Viết sai nội dung phần người tham chiếu (reference)
- Sai lỗi chính tả
- Các lỗi khác: xem Các lỗi nghiêm trọng cần chú ý khi viết CV

Phần 3: Chiến lược viết CV
-------------
- Quá trình viết một CV: Tìm hiểu công ty, Đọc hiểu mô tả công việc, Viết CV
- Viết CV cho người chưa có kinh nghiệm
- Lời khuyên

Viet CV