Tổng hợp các mẫu CV chi tiết cho từng nhóm ngành, bao gồm CV Tiếng Anh và Tiếng Việt


Bạn chỉ cần dành ra 5 phút để tham khảo các CV mẫu theo từng nhóm ngành dưới đây, bạn sẽ biết cách làm thế nào để có một CV đúng, chuẩn và phù hợp với từng vị trí công việc cụ thể.

CV tham khảo cho Lập trình viên

Các mẫu dành cho lập trình viên Android, iOS, Web, .Net,...

Xem các CV mẫu

CV xin việc tham khảo cho Nhân viên kinh doanh - bán hàng (Sales)

CV tham khảo cho Nhân viên Marketing

CV tham khảo cho lĩnh vực Xuất - Nhập khẩu

CV tham khảo cho vị trí Nhân sự

CV tham khảo cho công việc Tổ chức sự kiện / PR

CV tham khảo cho vị trí Tư vấn viên

CV tham khảo cho vị trí Trợ lý Giám đốc

CV tham khảo cho công việc Giáo viên Tiếng Anh

CV tham khảo cho nghề Kế toán

CV tham khảo cho vị trí Giao dịch viên Ngân hàng

Bạn chưa tìm được CV tham khảo cho nhóm ngành của mình?
Đề xuất ngay với TopCV tại đây

TopCV sẽ cập nhật liên tục các mẫu CV tham khảo cho các nhóm ngành khác nhau.
Đề xuất CV cho nhóm ngành bạn mong muốn bằng cách thêm bình luận tại đây (hoặc gửi email đề xuất tới hotro@topcv.vn).